Dragonernas exercisfält i Ystad

Län: Skåne
Ort: Ystad

Militärens närvaro i Ystad går tillbaka till 1700-talet. Regemente fanns i Ystad fram till 1998. När det lade ner, framtogs en ny detaljplan som på ett varsamt sätt möjliggjorde för bostäder och skolor i området och i befintliga byggnader. I bevarandeprogram formulerades också riktlinjer för byggnaderna.

Den nu framtagna detaljplanen syftar till att möjliggöra ombyggnad av stallet till bostäder och ridhuset till kontor och verksamheter. Syftet är dock huvudsakligen ny bostadsbebyggelse på exercisplatsen norr om ridhuset. Planen medger nybyggnad upp till 16,5 meter, vilket innebär hus i fem våningar plus takvåning.

Enligt kommunens egen konsekvensanalys ger den nya detaljplanen inget skydd för befintliga byggnaders kulturvärden, och nybyggnation norr om ridhuset innebär en stor negativ påverkan på hela regementsområdets kulturhistoriska värden. Den föreslagna byggnadshöjden överstiger all annan befintlig bebyggelse på området.

Detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige den 18:e februari, och kan överklagas under tre veckor.

Länk till Facebookgruppen ”Rädda regementet i Ystad”: https://www.facebook.com/groups/700826833921709

Länk till konsekvensanalys: https://ystad.se/globalassets/dokument/sam/planavdelningen/simrishamn-1-och-borrby-1-och-2-m-m/konsekvensanalys-kulturmiljovarden–del-av–regementet-i-ystad-2018-11-30.pdf