fbpx

Dra om rören till radiatorer

Frågeställare: Lena
Vi skall renovera badrummen och de firmor vi pratat med vill dra om ledningarna för den vattenburna värmen. Systemet är installerat 1932 som öppet med expansions kärl men ombyggd till trycksatt system på 70-talet när det drogs in fjärrvärme. Systemet är tätt i dagsläget. Till övervåningen går rören i inner väggarna och radiatorerna sitter ihop två och två, rören kommer upp genom golven. Badrummet uppe sitter ihop med ett sovrum. De som vi pratat med säger att man inte får ha genomgångar i golvet i badrummet annat än avlopp och vill därför dra om ledningarna. Vi är mycket skeptiska till att röra i gamla system och det som skulle göras här är att plugga de gamla rören, detta skulle då hamna i golvet där man inte alls kan se en läcka, och sedan dra nytt från källaren till badrummet. Hur skall vi ställa oss till detta och får man behålla genomgångarna i golvet? Vi vill behålla det som det är och förbereda för ett nytt element för att kunna byta när det blir dags att byta ut alla rör. Tacksam för lite idéer om hur vi ska tänka Mvh Lena

Svar:
Enligt gällande Branschregler Säker Vatteninstallation så får t.ex. värmerör inte dras upp ut golv i ett våtrum (våtzon 1). Du kan dock skriftligen be den auktoriserade VVS-installatören göra en avvikelse från regelverket om du vill. Du tar då över ansvaret för avvikelsen, och normalt kommer heller inte försäkringen gälla för den av dig begärda avvikelsen.

Om värmesystemet skötts på rätt sätt är rören i stort sett outslitliga och läckage inget man normalt behöver oroa sig för. Att göra en skarv i golvet för värmerör är tillåtet, även om det enligt regelverket bör undvikas. Rätt utförd bör det dock inte innebära någon speciellt förhöjd läckagerisk förutsatt att det gamla värmerören är i normalskick.

Fotnot: Observera att det är skillnad på tappvarmvattenrör (till kranar och blandare) och värmerör (till radiatorer och golvvärme) då dessa ingår i separata system. Detta svar gäller bara värmerör.

Christer Nordemo

keyboard_arrow_up