fbpx

Docomomo vakar över hotad modernism

Flera av modernismens byggnader lever under hot. Docomomo är föreningen med medlemmar i 50 länder som värnar om just dem. Inte minst de dåligt underhållna husen från 1960- och 70-talen.

Chaufförens hus i Utrecht. Arkitekt G. T. reitveld 1927-29. Ett experiment i industriellt byggnade. Fasaden består av betongskivor upphängda på en stålkonstruktion. Varsamt restaurerad i Docomomos anda av D. de Maar 1989-96. Foto efter renovering.

 

Docomomo, DOcumentation and COnservation of buildings, sites and neighbourghoods of the MOdern MOvement, är en fristående och ideell förening med syfte att värna om modernismens byggnader.

Initiativet till föreningen togs av holländarna Wessel de Jonge och Hubert-Jan Henket. Det var när Wessel de Jonge arbetade med sitt exjobb om sanatoriet Zonnestraal i Hilversum, en då förfallen modernistisk pärla, som han kom på det klara med att det fanns väldigt lite kunskap och erfarenheter om material och restaureringar av modernismens byggnader. För att få reda på mer började han tillsammans med Hubert-Jan Henket bygga upp ett internationellt nätverk och en kunskapsbank för den här tidens byggnader. Så startade Docomomo och 1990 bildades föreningen formellt.

Sedan dess har Docomomo vuxit. Idag finns 2 000 medlemmar i 50 olika länder. Syftet är främst att agera när en viktig modernistisk byggnad hotas samt att vara ett forum där tekniska och historiska restaureringserfarenheter kan utbytas. Men organisationens uppgift är även att sprida kunskap om den här tidens byggnader och att debattera.

Svårare att restaurera

Att restaurera modernismens byggnader är oftast mycket svårare än att restaurera äldre hantverksmässigt byggda hus. Ett trasigt 1700-tals trägolv går att rekonstruera med hjälp av duktiga hantverkare, men ska ett vinylhartsgolv från 1960-talet återskapas måste fabriken som en gång gjorde golvet rekonstrueras.

Eftersom modernismens formspråk är enkelt och oftast saknar utsmyckning blir detaljutformningen av exempelvis fönsterprofiler väldigt betydelsefull för helheten. Därför är det extra viktigt att tänka sig för flera gånger innan man bestämmer sig för att riva i modernismens hus.

Docomomos policy är att göra så lite ingrepp som möjligt och att bevara originalet i möjligaste mån. Ett bra exempel är restaureringen av van Nelle-fabriken i Rotterdam från 1925-31 av Brinkman & van der Vlught. Där kunde inte dagens krav på inomhusklimat förenas med bevarande av fabrikens stora glasfasader. Renoveringsarkitekten Wessel de Jonge löste problemet genom att bygga en ny glasvägg några meter innanför originalfasaden. I den korridor som bildas mellan den gamla glasytterväggen och den nya glas-innerväggen får temperaturen vara det den blir och dagens inomhusklimatkrav uppfylls i utrymmena innanför den nya glasväggen. De ljusa korridorerna används idag som en plats för spontana och planerade möten.

Sätt att sprida kunskap

Docomomo sprider kunskap på flera sätt. En väg är att ge ut publikationer och varje år ges två nummer av Docomomo Journal ut. Vartannat år arrangeras en stor internationell konferens. Nästa äger rum i september 2008 i Rotterdam och Delft och har temat ”The Challenge of Changes – Dealing with the Legacy of the Modern Movement”.

Ett internationellt register över signifikanta modernistiska byggnader och landskap är under uppbyggnad där objekten är listade efter tre skydds-nivåer: Lokal nivå (nationellt eller regionalt intressant), Internationell nivå (IS) och Global nivå (WHL).

Det internationella huvudkontoret för Docomomo växlar kontinuerligt säte och är nu beläget i Paris. Docomomo International har en mycket bra hemsida, www.docomomo.org. Där kan du gå in om du vill bli medlem.

Vill du engagera dig i Svenska Docomomo, kontakta lotta@lander.se!

Arkitekt med egen verksamhet i Stockholm.

lotta@lander.se

4/2007

keyboard_arrow_up