fbpx

Disponentvillan, Mölnlycke fabriker

Bild: Stefan Berg, GP

Län: Västra Götaland
Ort: Mölnlycke

 

Att hävda att disponentvillan ”inte passar in i den nya miljön runt fabrikerna” är en logisk kullerbytta, det är trots allt villan som har stått där först, i mer än 100 år! Det är väl de nya höga husen som i så fall inte passar in.

Debattartikel i GP mars 2022

 

På uppdrag av Härryda kommun har en kulturhistorisk och teknisk bedömning av området kring Mölnlycke fabriker utförts av Västarvet i Västra Götaland. Disponentvillan uppfördes 1853 och är en av de äldsta byggnaderna på området samt en av endast två bevarade trähus. Huset fungerar som ett viktigt landmärke och är en värdefull del av miljön. Det anses i rapporten att bostaden ej bör rivas eller revideras på ett sätt som minskar dess värde ur ett historiskt eller kulturellt perspektiv. Ägaren Wallenstam har ansökt om rivningslov till bygglovsnämnden men fått avslag. Nu har ärendet överklagats till länsstyrelsen. Då disponentvillan saknar bevarandesskydd och rivningsförbud är byggnadens framtid fortfarande hotad. Anläggningen missköts i väntan på rivningslov och oavsett om ett sådant går igenom eller ej är risken stor att villan kommer förfalla på ett eller annat sätt.

keyboard_arrow_up