fbpx

Diffusionsspärr

Frågeställare: Mathias

Håller på att renovera en villa med ouppvärmd kattvind. Skall jag sätta en diffusionsspärr/plast i taket under vinden i alla rum, bara badrummet eller bara ytterväggarna på nedervåningen?

Svar:
Eftersom du har ouppvärmda kattvindar så antar jag att ditt hus är ca 100 år gammalt. I detta hus har det aldrig tidigare funnits helt täta material likt plast utan fukten som alltid finns i hus har kunnat vandra genom väggar och tak utan att skapa problem.

Anledningen till att man började använda plast är att man isolerade mera så att temperaturskillnaderna blir större mellan olika rum. Varm luft innehåller mer fukt än kall luft och när denna varma och fuktiga luft kyls av så kondenseras fukten till vatten därför så används plast för att förhindra fuktig luft att komma in i konstruktionen. Om du inte tilläggsisolerar behöver du inte göra någonting. Om du tilläggsisolerar med mineralull behövs plastfolie. Om du isolerar med cellulosamaterial så behövs en duk som är diffusionsöppen sk ångbroms som finns av olika fabrikat. I vanliga torra rum så är fuktmängden inte större än att den kan tillåtas vandra utan problem. I badrum är fuktmängden så hög att en plastfolie är befogad.
Isolering av cellulosamaterial är hygroskopiskt vilket innebär att det kan buffra fukt utan problem. Mineralull har inte denna egenskap därför måste man förhindra att fukt kommer in i konstruktionen.
Är mitt svar oklart eller om jag inte har förstått dig rätt så kan du ta kontakt med mig direkt.

keyboard_arrow_up