fbpx
Som säljare kan du med fördel lämna kvar och lyfta fram ursprungliga delar i ditt hus, istället för att tänka att du måste städa upp inför försäljning. Sedan är det ju ändå köparen som bestämmer vad som ska tas bort eller renoveras. FOTO: ANNA O

Finns det vissa byggnadsdetaljer och utföranden som alltid tilltalar husköpare, och hur hanterar mäklarna det? Det här bildcollaget baseras på läsning av försäljningsprospekt och samtal med en kanske ovanligt intresserad mäklare.

Intresset för äldre, genuina bostäder har ökat markant på senare år. Det hävdar Madelene Soneby som är mäklare i Falköping. I sitt arbete lägger hon ned mycket tid på att fånga essensen i en byggnad, att hitta vad som är typiskt och vilka kvaliteter som finns i varje enskilt hus. Utgångspunkten bör vara att när huset en gång byggdes, fanns ett omfattande tankearbete bakom som avgjorde exempelvs placering, väderstreck och funktioner. Att ändra för mycket på det som fung-erar väl, är bara onödigt.

Något som ibland finns med i mäklarnas prospekt, är husets historia. Om det finns berättelser om platsen och miljön där byggnaden ligger, kan det ibland öka även det ekonomiska värdet. Egentligen äger man ju inte ett hus, utan man förvaltar det en viss tid och blir ett kapitel i dess historia. Madelene Soneby menar att med ökad kunskap och medvetenhet om vad som är långsiktigt hållbart, blir människor också mer mottagliga för budskapet att det kulturhistoriska värdet är någonting viktigt. I bildkollaget på följande sidor listas några detaljer som husköpare ofta går igång på.

 

Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie
anna.lokrantz@byggnadsvard.com

keyboard_arrow_up