Detaljerna som höjer värdet

Som säljare kan du med fördel lämna kvar och lyfta fram ursprungliga delar i ditt hus, istället för att tänka att du måste städa upp inför försäljning. Sedan är det ju ändå köparen som bestämmer vad som ska tas bort eller renoveras. FOTO: ANNA O

Finns det vissa byggnadsdetaljer och utföranden som alltid tilltalar husköpare, och hur hanterar mäklarna det? Det här bildcollaget baseras på läsning av försäljningsprospekt och samtal med en kanske ovanligt intresserad mäklare.

Intresset för äldre, genuina bostäder har ökat markant på senare år. Det hävdar Madelene Soneby som är mäklare i Falköping. I sitt arbete lägger hon ned mycket tid på att fånga essensen i en byggnad, att hitta vad som är typiskt och vilka kvaliteter som finns i varje enskilt hus. Utgångspunkten bör vara att när huset en gång byggdes, fanns ett omfattande tankearbete bakom som avgjorde exempelvs placering, väderstreck och funktioner. Att ändra för mycket på det som fung-erar väl, är bara onödigt.

Något som ibland finns med i mäklarnas prospekt, är husets historia. Om det finns berättelser om platsen och miljön där byggnaden ligger, kan det ibland öka även det ekonomiska värdet. Egentligen äger man ju inte ett hus, utan man förvaltar det en viss tid och blir ett kapitel i dess historia. Madelene Soneby menar att med ökad kunskap och medvetenhet om vad som är långsiktigt hållbart, blir människor också mer mottagliga för budskapet att det kulturhistoriska värdet är någonting viktigt. I bildkollaget på följande sidor listas några detaljer som husköpare ofta går igång på.

 

Anna Lokrantz, bebyggelseantikvarie
anna.lokrantz@byggnadsvard.com

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
Inget evenemang hittades!