Det gamla vattentornet i Flen

Län: Södermanland
Ort: Flen
Datum: 20-10-2015

Vattentornet stod färdigt 1950 efter ritningar av ingenjörsfirman VIAK utförda 1947-1948. Det fanns en idé om att bygga om tornet till museum över fotografen Hans Gedda, men efter att en konsult dömt ut betongen i konstruktionen gick man inte vidare med det. Vattentornet uppvisar visserligen skador med frilagd armering och där utspjälkning skett på en del ställen till följd av detta.
Frågan är dock om skadorna är så allvarliga och omfattande att en upprustning inte skulle vara möjlig. Sörmlands museum har skrivit ett yttrande rörande tornet (se länk nedan) och krävt att man som minsta åtgärd utför en grundlig utredning där man ser på olika alternativ till rivning. Museet har även förmedlat en kontakt till en konsult med erfarenhet av renovering av betongkonstruktioner men kommunen har valt att inte anlita honom.
Även hembygdsföreningen har varit engagerad i frågan eftersom vattentornet ligger i direkt anslutning till Flens hembygdsgård. Rivningslov finns och rivningen var tänkt att inledas v. 42 men blev då uppskjutet. Kommunen vill dock att rivningen ska vara utförd innan vintern.

Uppdateringar
21-10-2015
Rivningen av vattentornet påbörjas. Hembygdsgården i allmänhet och Yvonne Nilsson Gauffin i synnerhet har kämpat hårt för att det gamla vattentornet, som står granne med Thuleparken, ska få leva vidare. Henns dröm var att byggnaden skulle göras om till ett museum dedikerat till världsfotografen, tillika Flenssonen, Hans Gedda.

Externa länkar
SVT Sörmland 2015-10-12: Uppgivna Flensbor slåss för unikt vattentorn
Eskilstuna-Kuriren 2015-10-10: Ja till Geddamuseum, men inte i vattentornet
Sörmlands museum: Yttrande rörande Flens gamla vattentorn

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler