Danvikens hospital

Län: Stockholm
Ort: Nacka
Datum: 11-03-2019

Byggnaden är uppförd 1719-25, och ritad av Göran Josua Adelcrantz. Det är den enda byggnad som återstår i en grupp av vårdhemsbyggnader som tidigare fanns på denna plats. Hospitalet byggnadsminnesförklarades 2016. Då var planen att renovera och bygga om till restaurang. Dock avstannade renoveringen då ägarens pengar tog slut.

2017 gjorde kommunen ett föreläggande om att ägaren skulle täta taket och påbörja uttorkning av fuktangripna delar av byggnaden. Inga åtgärder genomfördes, och ägarna var inte längre anträffbara.

Senare framkom att de hade gått i konkurs, och kommunen tog då istället kontakt med konkursförvaltaren. Kommunen gjorde ett nytt tillsynsbesök, och även Länsstyrelsen gjorde en besiktning.

Under hösten 2017 fick byggnaden en ny ägare, som skulle åtgärda skadorna i början av 2018. En skrivelse gjordes till Nacka kommuns tillsynshandläggare i mars 2019 där det påpekas att byggnaden fortfarande förfaller.

Bilden är lånad från Facebookgruppen Rädda Stockholm – Save Stockholm.