Danvikens hospital

Län: Stockholm
Ort: Nacka
Datum: 11-03-2019

Byggnaden är uppförd 1719-25, och ritad av Göran Josua Adelcrantz. Det är den enda byggnad som återstår i en grupp av vårdhemsbyggnader som tidigare fanns på denna plats. Hospitalet byggnadsminnesförklarades 2016. Då var planen att renovera och bygga om till restaurang. Dock avstannade renoveringen då ägarens pengar tog slut.
2017 gjorde kommunen ett föreläggande om att ägaren skulle täta taket och påbörja uttorkning av fuktangripna delar av byggnaden. Inga åtgärder genomfördes, och ägarna var inte längre anträffbara.
Senare framkom att de hade gått i konkurs, och kommunen tog då istället kontakt med konkursförvaltaren. Kommunen gjorde ett nytt tillsynsbesök, och även Länsstyrelsen gjorde en besiktning.
Under hösten 2017 fick byggnaden en ny ägare, som skulle åtgärda skadorna i början av 2018. En skrivelse gjordes till Nacka kommuns tillsynshandläggare i mars 2019 där det påpekas att byggnaden fortfarande förfaller.
Bilden är lånad från Facebookgruppen Rädda Stockholm – Save Stockholm.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler