Dansbanan Terrassen

Län: Stockholm
Ort: Norrtälje
Datum: 24-10-2018

Dansbanan Terrassen i Spillersboda, Norrtälje föreslås rivas i pågående detaljplaneärende. Terrasen var under flera årtionden efter kriget Roslagens mest kända dansställe och för många upplänningar synonymt med skärgårdsbyn Spillersboda. Huset står ännu i originalskick med ursprunglig inredning. En lokal opion vill bevara huset som bygdegård, men detaljplaneförslaget föreslår rivning och uppförande av privatbostad.