fbpx

Dålig lukt från krypgrunden, mögelpåväxt?

Hej,
Vi har ett timrat torp från början av 1900-talet bestående av två rum, det ena med mullbänk och det andra med torpargrund.
I delen med torpargrund har vi under flera år haft problem med en söt- illavarslande lukt. Vi har dränerat huset, lett bort dagvatten och stängt för ventilationsluckorna under de fuktigaste månaderna. Dock kvarstår lukten, vi har gått in med kamera i Juli 2019 och mars 2020. Det går inte att komma åt trossbotten/undergolvet för att ta prover utan att förstöra golvet i torpet (vilket vi såklart helst inte gör). Vid inspektion med kamera har vi sett denna typ av påväxt: BILD 1, är det mögel? Vi har på vissa delar av undergolvet även sett dessa svarta prickar: BILD 2 kan det vara svartmögel? Det ser även ut som att golvet är behandlat med något pga den skarpa avgränsningen som föregående bild visar och den sista bilden visar en beläggning kan det vara kuprionol? Delen av torpet som har mullbänk är luktfri.
Vi har haft Anticimex och ett par snickare ute, dom har inte kunnat säga vad orsaken till lukten kan vara och vi har gjort de åtgärder dom rekommenderat. Vi har gjort fuktmätningar från oktober till april, i kort har det vart fuktigt dvs över 75% relativ fuktighet under november-feburari denna varma vinter, nu i april är den relativa fuktigheten nere på 55-60%. Mycket tacksam för hjälp i frågan, har fått slut på idéer om.

Svar:

Elak lukt är ofta svår att hitta orsaken till och lukten kan sitta kvar ganska länge efter åtgärd. Om det är mögel så trivs det i fuktiga utrymmen med stillastående luft och tillgång till organiskt material. Därför börjar man ofta med att städa ut eventuellt gammalt virke, löv och annat som kan ha samlats i krypgrunden. Utöver det verkar ni ha gjort de viktigaste åtgärderna med dränering och avvattning. Den relativa luftfuktigheten ni anger är inte särskilt hög och borde i nuläget inte vara orsak till elak lukt. Men tänk på att det är de varma månaderna som är mest känsliga för att få in hög luftfuktighet när varm sommarluft kyls ned i grunden och kondenserar. Det är då ventilerna skall stängas till.

Bilderna är svåra att bedöma. Den första bilden ser mest ut som någon torkad lack eller annan ytbehandling som trängt igenom. Bilden med svarta prickar är sannolikt mögel men det behöver inte vara alarmerande. Den skarpa kanten ser mest ut som att virket någon gång har legat öppet för sporer utom där läkten har legat mellan brädorna. Den tredje bilden ser mest ut som ett gammalt nött färgskikt.

Har ni haft täta ytskikt på golvet som plastmattor eller plastfärg/plastlack? Eller finns material i konstruktionen som kan ha stoppat fuktvandringen? Oavsett om det är mögel eller någon form av ytbehandling eller material som kan förorsaka lukt så kan man tänka sig att skapa undertryck i grunden genom att ventilera ut luft från grunden med en fläkt som har svagt utsug. Så kallad inneluftsventilerad grund. Då är det viktigt att grunden är tät utom mot bjälklaget så att inomhusluften kan tränga igenom. På så vis kan inte lukten komma upp i bostaden. Läs mer i artikeln På säker grund. Observera att detta inte åtgärdar orsaken utan endast symptomen.

Om ni vill vara säkra på att långsiktigt bli av med lukten och orsaken till lukten så krävs det att ni kommer åt de skadade delarna. Till att börja med behöver ni då öppna någonstans för inspektion, antingen genom grundmuren eller genom att såga upp en inspektionslucka i nån garderob eller liknande där det inte stör. Sen får man ta det steg för steg efter det. Tänk på att skydda er med friskluftsmask och overall när ni arbetar i grunden och ha en starkare fläkt som suger ut luft från källaren under arbetet så att sporer inte sprids i bostadsvåningen genom eventuell inspektionslucka.

keyboard_arrow_up