fbpx

Län: Uppsala
Ort: Dalby, Uppsala

Dalby skola har tidigare varit småskola och sedan blivit förskola och särskola. Det är en vacker byggnad med många tidstypiska detaljer. På Upplandsmuseets hemsida är den utpekad som en ”mycket värdefull byggnad”.

Uppsala kommun har beslutat att stänga ner sin verksamhet i lokalen på grund av att det upptäckts sprickor i fasaden som kan bero på sättningar i grunden. Enligt fastighetsförvaltaren utreder kommunen ärendet och det är sannolikt att skolan kan komma till öppen försäljning i september. Om skolan säljs, finns det stor risk för att byggnaden rivs och att hela tomten bebyggs. Skolbyggnaden skulle istället kunna renoveras och grunden stabiliseras.

Bild: Google Maps

keyboard_arrow_up