fbpx

Dags för årsmöte

Blogg

Sommar i parken 2018.

Nu är det snart Svenska byggnadsvårdsföreningens årsmöte. Under 2019 ska vi fortsätta vårt framgångsrika arbete inom våra arbetsområden försvara, vårda och utveckla. Medlemsutvecklingen är positiv, våra aktiviteter röner stort intresse och genomslaget för våra frågor i media har varit stort. Det är när de flesta parametrar pekar i rätt riktning som det är läge att ta ett rejält tag om verksamheten och fundera över framtiden. Vi har sökt och fått utvecklingsmedel från Riksantikvarieämbetet.

Vi ska analysera verksamheten inom ett antal områden:

1. Organisatorisk genomlysning

Hur bedrivs arbetet? Vem gör vad? Styrelse, Utskott, Kansli, Länsombud och Medlemmar? Behövs en annan organisering på nationell, lokal och/eller regional nivå?

2. Genomlysning av aktiviteter

Aktiviteterna ska analyseras utifrån medlemsnytta och effekt. Gör vi rätt saker, i rätt omfattning? Är det något vi inte gör, som vi borde gör?

3. Storleken på föreningen

Ska föreningen tiofaldigas, dvs växa till 60 000 medlemmar, eller växa till 200 000 medlemmar likt naturvårdsföreningen eller minska till 600 väldigt aktiva medlemmar?

4. Samarbetet och samverkan

Vilka organiserade samarbeten finns idag? Fler? Färre?

Årets årsmöte är inte förlagt i samband med den traditionella vårresan utan kombineras med ett arbetsmöte kring föreningens framtid. Det är styrelsens förhoppning att många länsombud och engagerade medlemmar kan delta i detta arbete. Verksamheten 2020 kan inte beskrivas närmare med tanke på verksamhetsutvecklingen men ambitionen är att vår verksamhet 2020 ska bedrivas ännu mer effektivt och med ännu bättre resultat över hela landet.

Plats: Vi ses på Kulturen i Lund fredag 12 april 2019 klockan 17:00 – 18:00 Hornsbergssalen, Tegnérsplatsen 6, Lund. Dagen efter är det länsombudsträff med våra länsombud: workshop, föreläsningar och utvecklingsarbete.

Handlingar att ladda ner:

Verksamhetsberättelse 2018
Kallelse årsmöte
Valberedningens förslag

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler