fbpx

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg
Datum: 19-11-2008

Hot om ovarsam om- och tillbyggnad. Centralposthuset uppfördes 1919-1925 och är sedan 1995 skyddat som byggnadsminne. Trots det planeras en hotellbyggnad i 14 våningar inom fastigheten. Svenska byggnadsvårdsföreningen har yttrat sig över den utställda detaljplanen och uppmanar Göteborgs kommun att ta fram en ny detaljplan. (Länk nedan).

Uppdateringar
15-12-2011
Förvanskning. Ombyggnaden av Centralposthuset är nu i full gång. Invigningen av Clarion Hotel Post är planerad till 20 november 2011. Läs mer på Clarion Hotel Post. (Länk nedan).

Externa länkar
Svenska byggnadsvårdsföreningen yttrar sig
Clarion Hotel Post