Centralpalatset

Län: Jämtland
Ort: Östersund
Datum: 09-01-2012

Rivningshot. Centralpalatset hotas av rivning. Huset byggdes 1904 efter ritningar av Knut Gyllencreutz. Efter en brand i början av 2011 har meningarna gått isär om huruvida huset ska renoveras eller rivas. Huset är, på grund av sitt kulturhistoriska värde, försett med rivningsförbud i detaljplan – men fastighetsägaren Norvidden har ansökt om rivningslov. I en utredning har två alternativ för att bevara byggnaden undersökts – men båda dessa anses vara för kostsamma. Olof Edin, byggnads­antikvarie vid Jamtli, anser att Centralpalatset är en av stadens viktigaste byggnader från 1900-talets början och att det vore tragiskt om den inte gick att återställa. Läs mer i ÖP. (Länk nedan).

Uppdateringar
13-12-2012
Centralpalatset har nu rivits.

Externa länkar
ÖP