fbpx

Byggnadskultur 2008 nr 1

När folket skulle läras att välja kulör

1930-talet var tiden då svenska folket skulle läras att välja rätt färg i hemmet. Vicki Wenander berättar här om den ambitiösa utställningen Bostad och färg i Stockholm 1933. Färgharmonier, tapeter och kulörer visades där med både föredömliga och avskräckande exempel. Ljusa enfärgade väggar ansågs inte bara vackrare utan gjorde också att lägenheten blev billigare i drift.

Läs mer

Gammal ekådring får nytt liv

Vid upprustningen av den gamla länsmansgården Näs i Edsleskog från 1880 ställdes vi inför frågan hur man hanterar resterna av ett gammalt ekådrat matsalsskåp? Arbetet ingick i restaureringen av matsalen i den vackra rumsfilen som moderniserats på 1970-talet med nedsänkta tak, spånskivor och plast i väggarna. Matsalsskåpet hade vi hittat, staplat i delar uppe på magasinet.

Någon hade tyckt att det var värdefullt att spara, någon hade också lagt undan golvlist, taklist och dörrfoder så det blev ett spännande pusselarbete att lägga delarna i rätt ordning.

Läs mer

Att söka det förflutnas färger

Varje region och trakt har sina byggnadstraditioner. Skillnader finns också i färgsättningen på husen. Richard Kjellström har studerat originalfärgsättningar på 1800-talshus i bl a Skåne och på öland. Forskningens syfte är bland annat att hitta lokala färgsättningstraditioner som skulle kunna byggas vidare på idag – till exempel vid nybyggnation i kulturhistoriskt känsliga miljöer.

Läs mer

Larssons vågade blanda

Just under den allra brunmurrigaste perioden i inredningshistorien – kring sekelskiftet 1900 – exploderade det av färg i den lilla byn Sundborn utanför Falun. Carl och Karin Larsson visade upp sitt hem målat både ute och inne i klara, starka, råa färger som kraftigt bröt mot tidens rådande ideal. Målerikonservator Lennart Persson visar runt på Lilla Hyttnäs i Sundborn.

Läs mer

Det viktiga pigmentet

Vad färgen innehåller är betydelsefullt, inte enbart ur hållbarhetssynpunkt utan också visuellt. Kerstin Lyckman, arkitekturhistoriker, färgforskare och konservator beskriver hur man kan tänka vid färgsättning av historiska byggnader och om hur linoljefärgens kulörverkan och hållbarhet påverkas av några vanliga pigment.

Läs mer
Meny