fbpx

Carl Lundgrens villa, Varamon

Län: Östergötland
Ort: Varamon, Motala
Datum: 13-12-2018

Carl Lundgrens villa, kafé och pensionat som uppfördes på 1920-talet har nu Motala kommun beslutat att riva för att bereda plats åt Lalandias stugbyar.
Varamon har en kulturhistoria värd att bevara. Under förra sekelskiftet utvecklades Varamon som badort. Små kaféer och serveringar anlades och pensionat byggdes. Många av de gamla husen finns inte längre kvar. Men Lundgrens kafé, som blev ett välkänt begrepp bland både Motalabor och tillresta turister, är en av få kvarvarande byggnader från den epoken. Nu vill kommunen riva denna kulturhistoriska byggnad!
Länsstyrelsens yttrande ang. byggnaden i samrådsredogörelsen för pågående detaljplan: ”Med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska, arkitektoniska och materiella kvaliteter bör huset få vara kvar på ursprunglig plats som en värdebärare av platsens historia. Det vore därför positivt om planen kan omarbetas så att byggnaden kan bevaras. Det näst bästa alternativet för att bevara huset är att flytta det till en annan plats.”
Kommunen har ej för avsikt att efterleva Länsstyrelsens yttrande utan hänvisar till följande i sitt beslut om rivningslov: ”Det är stor vikt att ytor för stugor, i samband med Lalandias etablering, kan tillskapas. Lalandia behöver ett visst antal stugor för att få ekonomi i sitt projekt vilket väger tyngre än det kulturhistoriska värdet på byggnaden.”

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
juli 2020
jul 01 2020

Kubbmurning

Nynäs Slott, Tystberga, Sverige
Inget evenemang hittades!
Visa fler