Carl Lundgrens villa, Varamon

Län: Östergötland
Ort: Varamon, Motala
Datum: 2018-12-13

Carl Lundgrens villa, kafé och pensionat som uppfördes på 1920-talet har nu Motala kommun beslutat att riva för att bereda plats åt Lalandias stugbyar.
Varamon har en kulturhistoria värd att bevara. Under förra sekelskiftet utvecklades Varamon som badort. Små kaféer och serveringar anlades och pensionat byggdes. Många av de gamla husen finns inte längre kvar. Men Lundgrens kafé, som blev ett välkänt begrepp bland både Motalabor och tillresta turister, är en av få kvarvarande byggnader från den epoken. Nu vill kommunen riva denna kulturhistoriska byggnad!
Länsstyrelsens yttrande ang. byggnaden i samrådsredogörelsen för pågående detaljplan: ”Med hänvisning till byggnadens kulturhistoriska, arkitektoniska och materiella kvaliteter bör huset få vara kvar på ursprunglig plats som en värdebärare av platsens historia. Det vore därför positivt om planen kan omarbetas så att byggnaden kan bevaras. Det näst bästa alternativet för att bevara huset är att flytta det till en annan plats.”
Kommunen har ej för avsikt att efterleva Länsstyrelsens yttrande utan hänvisar till följande i sitt beslut om rivningslov: ”Det är stor vikt att ytor för stugor, i samband med Lalandias etablering, kan tillskapas. Lalandia behöver ett visst antal stugor för att få ekonomi i sitt projekt vilket väger tyngre än det kulturhistoriska värdet på byggnaden.”

Uppdatering 2021-05-10
Rivningslov har getts för byggnaden. Lalandia planerar att bygga över 500 semesterboende på platsen.