Byte panel timrad parstuga

Vi vill byta en helt uttjänt brädpanel, som är spikad direkt på timret. För att skydda ytterligare mot drag funderar vi om det finns någon skiva t ex masonit, som kan spikas direkt på timret och sedan spika den nya panelen direkt på skivan ( m a o utan ”reglar” och luftspalt. Orsaken är att vi vill undvika att få fönstren att sitta längre in än ytterpanelen, vilket är fruktansvärt fult.
Är också intresserad av att få förslag på lämplig produkt för att impregnera syllen. Tidigare produkter som t ex Brun Cuprinol Finns ju inte längre på marknaden.

Svar:

Det man vill uppnå vid utvändiga fasadarbeten är främst vindskydd, det är en av de mest verkningsfulla energiåtgärderna man kan göra på fasaden. Men det räcker med heltäckande vindpapp eller vindtät duk.  När man ändå har demonterat panelen kan man passa på att dreva eventuella glipor i timran med lindrev eller husmossa. Passa även på att se över drevningen mellan fönsterkarmar och timmer vilket annars är en vanlig energitjuv.

Om det inte finns tjockare, invändig isolering och fasaden skall slamfärgas så behövs normalt ingen luftspalt under panelen. Om huset ligger skuggat och vindskyddat eller om det skall målas med tät färg som modern alkyd- eller plastfärg  bör man överväga luftspalt.

Den bästa impregneringen för en syll är bra virke, tätvuxen fura med hög andel kärna. Om syllen är dålig kan man halvsula med rätt virke. Syllen skall skyddas med kapillärbrytande skikt som takpapp eller näver mot grunden och täckande panel eller vattbräda mot stänk och regnvatten. Rådgör med en erfaren målare som har erfarenhet av gamla hus om det ändå skulle vara aktuellt med någon form av behandling av syllen.