fbpx

Byte av grund i äldre timmerhus Jämtland?

Hej, vi har ett äldre timmerhus 6×18 m bottenyta som varit obebott sista 40 åren. Turligt nog har tak och fönster varit täta men den kallmurade grundmuren var täckt med en betongsockel. Vi har nu rivit ut bjälklag och bottensyll är endast ställvis med rötskada.

De hantverkare vi för diskussioner med förordar att gräva bort hela grundmuren och mura upp med Leca för att få en bra stabilitet och god åtkomst till syll. Samt att samtidigt lägga dräneringsrör. Efter att ha läst på många inlägg, böcker etc uppfattar jag detta som en sannolikt omotiverat stor åtgärd. Tacksam för era tankar kring detta ämne.

Alternativ här är väl. .. laga grundmur, fylla trossbotten med Leca/skumglas, byta de partier i syll som behövs? Säkerställa avledning ytvatten men i övrigt inte gräva dränering?

Svar:

Om grunden är torr i övrigt låter det som lite väl omfattande åtgärd att mura om hela grunden. Sannolikt behöver fyllningen i bjälklaget inte heller grävas ut om den är torr.  Det är viktigt att det är vindtätt på insidan om den lagade grundmuren, vindtäta helst med lera men vindtät duk fungerar också. I övrigt verkar dina förslag bra. Huset ser ut att ligga lågt i terrängen, eventuellt kan marken behöva grävas undan lite så att det lutar bort från huset ett par meter. Läs i övrigt artikeln På säker grund som inleds med några enkla åtgärder.

keyboard_arrow_up