fbpx

Byta vandrarhemmet mot kulturhus?

Kulturhistoriskt boende finansierar bevarande och ökar intresset för det byggda kulturarvet.
Olika former av kulturhistoriskt boende är etablerade i många länder. I Storbritannien och Irland finns flera organisationer och företag som hyr ut kulturhistoriskt värdefulla hus. Här beskrivs tre organisationer som erbjuder boende i kulturhus.

The National Trust

The National Trust har 2,5 miljoner medlemmar och 3 500 årsanställda. Till det kan läggas cirka 35 000 ideellt arbetande.

Organisationen kan närmast jämföras med en kombination av Naturskyddsföreningen och Svenska föreningen för byggnadsvård. Den har formen av en stiftelse, som bildades 1895 för att genom markköp hindra exploatering av natursköna landområden och göra dem tillgängliga för allmänheten. Idag är man en av Storbritanniens största markägare med 250 000 hektar mark och 100 mil kust.

England saknar motsvarighet till vår allemansrätt. The National Trust fokuserar främst på att göra naturområden, fornlämningar och större anläggningar tillgängliga för besökare. Med de omfattande markköpen har följt ett mycket stort antal herrgårdar och slott, bondgårdar och andra byggnader av olika slag. Nära 3 000 hus är byggnadsminnesmärkta. 170 större hus, 160 trädgårdar och ett 70-tal parker är öppna för besökare.

The National Trust har fler än 11 miljoner betalande besökare! Omkring 260 kulturhistoriskt värdefulla byggnader hyrs ut veckovis med självhushåll. Det är ofta mindre byggnader, t. ex. i anslutning till herrgårdar. Dessa byggnader är renoverade under ledning av The National Trusts egna arkitekter. Standarden är hög och inriktningen på varsam restaurering är inte lika tydlig som för The Landmark Trust (se nedan). The National Trust for Scotland har en egen katalog för det 40-tal objekt som finns att hyra i Skottland.

The Landmark Trust

The Landmark Trust arbetar uteslutande med att restaurera och bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Man har som princip att ta sig an byggnader som ingen annan kan tänkas vilja vårda. Antingen för att byggnaden är i mycket dåligt skick eller för att den kan vara svår att utnyttja för normal användning. Många av byggnaderna har skänkts av de förra ägarna som inte själva haft resurser att restaurera dem.

För att finansiera underhållet av byggnaderna bedrivs en omfattande uthyrningsverksamhet. Sommartid hyrs byggnaderna ut veckovis med självhushåll. Vintertid finns även weekendalternativ.

Man producerar varje år en tjock och påkostad katalog som beskriver mål och verksamhet. I den berättas hur man arbetar för att rädda och restaurera byggnader. Man informerar också tydligt om vilka förväntningar man ska ha när man bor i ett »Landmark«. Varje byggnad redovisas med bilder från interiörer och exteriörer, planritningar och en historik som är betydelsefull för att ge den presumtive hyresgästen känslan av byggnadernas speciella historia.

Jämfört med t. ex. The National Trust lägger The Landmark Trust mer omsorg på varsam anpassning för att möjliggöra uthyrningsverksamheten. Man har definierade principer som ska vägleda restaureringarna och man arbetar uteslutande med traditionella material och metoder. The Landmark Trust anlitar olika restaureringsarkitekter och lokala restaureringsentreprenörer som är specialister inom sina respektive områden.

The Landmark Trust är en stiftelse som huvudsakligen finansierar de ofta mycket dyra restaureringarna med gåvomedel. Omkring hälften av budgeten kommer t.ex. från den statliga lotteriverksamheten The National Lottery. Till The Landmark Trust finns också knutet ett kapitalförvaltningsbolag som instiftaren Sir John Smith skapade för att säkerställa en viss egenfinansiering.

The Landmark Trusts byggnadsbestånd omfattar ca 250 byggnader. Man äger en hel del udda byggnader. Vad sägs om att tillbringa en semestervecka i ett fängelse, kapell, klocktorn, fyrtorn eller vattentorn? De flesta byggnader är dock av mer normal karaktär och samtliga byggnader har mycket stora kulturhistoriska kvaliteter. Ofta ligger de i vackra omgivningar. Huvuddelen av byggnaderna återfinns på landsbygden. Det är mycket populärt att bo i något av The Landmark Trusts byggnader. Trots att priserna är relativt höga måste man boka långt i förväg till de mest attraktiva ställena.

The Hidden Ireland

The Hidden Ireland är en samarbetsorganisation för ett 40-tal privata fastighetsägare på Irland. Man erbjuder en intressant boendeform som skiljer sig från de övriga organisationerna. Man bor helt enkelt i någons hem, där den familjära upplevelsen är en viktig del i affärsidén. Det är en kombination av bed & breakfast, hotell och att bo hemma hos en bekant.

The Hidden Ireland består huvudsakligen av mindre herrgårdar på den irländska landsbygden, ofta belägna i vackra omgivningar. Varje ställe har maximalt 6-7 dubbelrum. Till skillnad mot The National Trust och The Landmark Trust kan man boka enstaka nätter. De flesta gäster bor en, två eller tre nätter. Priserna ligger mellan 350 och 800 kr per person och natt. Mot ett tillägg på ca 250 kr erbjuds man att äta trerättersmiddag med värdfamiljen och de övriga gästerna.

Ofta erbjuds en mängd kringaktiviteter som jakt och fiske, ridning, fågelskådning, golf eller utflykter till närbelägna besöksmål. En kopp eftermiddagste kan intas i sällskap med de övriga gästerna i salongen. Ett glas whisky och en god bok kan konsumeras framför den värmande torvbrasan efter en långpromenad.

Det här är en mycket trevlig boendeform som måste betraktas som prisvärd jämfört med vanligt hotellboende. Utöver själva övernattningen får man möjlighet att vistas i vackra privathem, antikviteter på rummet och tillgång till trevliga sociala kontakter i en härlig atmosfär. Det måste dock krävas någon särskild förmåga hos de fastighetsägare som på detta sätt orkar med att öppna sina hem för en ständig ström av gäster.

Ingen av de tre organisationernas verksamhet är kanske direkt överförbar till svenska förhållanden. Men de kan alla fungera som inspiration för svenska initiativ som syftar till att skapa en ekonomi som kan finansiera underhåll och som samtidigt bidrar till att öka allmänhetens intresse för vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Dessutom erbjuder de oss byggnadsvårdsintresserade mycket intressanta och trevliga semesteralternativ!

Adresser för bokning och kataloger:

The National Trust
(England, Wales och Nordirland)
PO Box 101, Melksham,
Wiltshire SN 12 8EA, England
e-post: enquiries@ntrust.org.uk
hemsida: www.nationaltrust.org.uk

The National Trust for Scotland
28 Charlotte Square, Edinburgh EH2 4ET,
Skottland
e-post: holidays@nts.org.uk
hemsida: www.nts.org.uk

The Landmark Trust
Shottesbrooke , Maidenhead
Berkshire SL6 3SW, England
e-post: bookings@landmarktrust.co.uk
hemsida: www.landmarktrust.org.uk

The Hidden Ireland
37 Lower Baggot Street, Dublin 2, Irland
e-post: reservations@hidden-ireland.com
hemsida: www.hidden-ireland.com

Henrik Larsson

Arbetar vid länsstyrelsen Gävleborg och är styrelseledamot i Svenska föreningen för byggnadsvård.

3/2000

keyboard_arrow_up