fbpx

Byta ut befintligt värmesystem men behålla vissa radiatorer?

Hej!
Vi håller på att renovera ett stenhus från 1935. I dagsläget bygger vi ett badrum och har en gammal radiator som vi behöver ta väck enligt hantverkarna då denna har rör som går via golvet vilket ju inte är tillåtet i badrum. I samband med detta anser våra hantverkare att vi bör byta ut det befintliga värmesystemet vi har idag med vattenburna radiatorer som är kopplade till luft-vattenvärmepump. De anser att vi ska riva ut samtliga och sätta in nya. Dels utifrån att systemet är gammalt men också för att samtliga radiatorer förutom två är placerade i rummens mitt och inte längs med fönster. För mig är det dock ett högt kulturvärde i att bevara dessa gamla fina radiatorer (de som fungerar). Min fråga är om man drar om alla rör och ledningar och drar ett helt nytt system går det då att bevara vissa av de gamla radiatorerna och komplettera med nya? Har tänkt mig köpa nya sektionsradiatorer och sätta vid samtliga fönster men även behålla 2-3 stycken av de som sitter placerade mitt i rummen. Att koppla på fler radiatorer på det befintliga systemet är tydligen inte aktuellt eller genomförbart. Men det måste ju ändå gå att bevara vissa radiatorer utifrån både en ekonomisk samt kulturell aspekt?

Svar:

Det går utmärkt att spara, eller återanvända äldre radiatorer, samt komplettera dem med nya om det skulle behövas. Lenhovda Radiatorfabrik tillverkar bland annat nya sektionsradiatorer med de gamla utseendet och måtten. Att placera radiatorerna under fönstren är att föredra och det är inget som hindrar att man har nya rör till gamla radiatorer.

De gamla radiatorerna bör provtryckas och renspolas försiktigt innan de återmonteras. Om du anlitar ett Auktoriserat VVS-Företag kan du dock få räkna med att skriva på en Överenskommelse-/Avvikelseblankett där VVS-företaget friskriver sig från funktion/garanti på de gamla radiatorerna. Men detta ser jag inte som något stor sak.

Svaret kommer från Christer Nordemo, VVS-konsult.

keyboard_arrow_up