fbpx

Byta tak på lada?

Vi har en stor lada, (kanske sent 1800-tal) ca 600kvm vars tak borde ha åtgärdats för många år sedan. Tidigare ägare har bytt 1/5 av taket och lagt dit någon sorts plåt. Resten av taket är spån under och tegelpannor. Det är otätt och regnar in. Hur ska man tänka? Vad är enklast/billigast?
Ska man försöka laga taket där det saknas tegel och ta bort den del som är i plåt? Eller är det mer hållbart att byta allt till plåt? I så fall hur gör man? Kan man sätta läkt och plåt direkt på spånet eller måste man ha något under?
Eller kan man byta ruttna spån och lägga dit nya tegelpannor? Tacksam för lite förslag och idéer.

Svar:

Stora tak är tyvärr ofta dyra att sköta om om man inte kan göra det själv. Då kan man lägga upp jobbet över tid, sektion för sektion när man själv har tid. Men takarbeten är förknippade med fallrisker och man bör ha bra koll på säkerheten innan man börjar på egen hand.

Omläggning av befintligt tegel är bättre än nytt tegel från kulturhistorisk och resurshushållningssynpunkt. De gamla tegelpannorna är väldigt hållbara och kan kompletteras med begagnade där det behövs. Nya taktegel tillverkas med stor energiåtgång och stora utsläpp. Tunga transporter är också en viktig miljöaspekt.

Spåntak fungerar utmärkt som undertak om det är helt. Det går att laga trasiga ställen men om man anlitar firma kan det blir dyrt om skadorna är omfattande. Det förekommer också att man lägger oljehärdad masonit på takspånen som undertak till tegelpannorna, Fördelen med de här öppna konstruktionerna är att man kan inventera skador ganska bra underifrån. Dina länsombud kan hjälpa dig med kontakter till spåntaksläggare. Ett tips är att köpa några timmar av en byggnadsvårdskunnig person som efter inspektion på plats kan göra en bedömning och ett åtgärdsförslag.

Billigast, om ni inte gör jobbet själva är sannolikt att byta till plåttak. Från kulturmiljösynpunkt är det ett sämre alternativ men ibland kan det av ekonomiska skäl vara ett alternativ. I dessa fall anses den så kallade pannplåten då vara det bästa alternativet, den har använts på ekonomibyggnader sedan slutet av 1800-talet och har en klassiskt profil. I dessa energispartider kan man ju också överväga solceller eller solpaneler men det blir sällan vackert. Det finns solceller som efterliknar bandtäckt plåt vilket i såna fall skulle kunna vara ett alternativ till lösa paneler på taket.

Många tegeltak på äldre ekonomibyggnader försvinner och därmed den historiska karaktären som påverkar upplevelsen i hela grannskapet. Går det att bevara teglet så gör man en god kulturmiljögärning och får en vackrare omgivning.

Om byggnaden är kulturhistoriskt värdefull och tillhör en sådan miljö kan man i vissa fall få bidrag från länsstyrelsen.

keyboard_arrow_up