fbpx

Byta tak från eternittak, på gammalt timmerhus

Huset står i en gammal bondby. Husen runtomkring har tegeltak, en del betong-, andra lertegel. En del lador och uthus har gammalt tegel kvar, många har bytt till plåt. Vi har plåt på taket över entrén och på två mindre byggnader. Ett par bodar har återanvänt lertegel. Vilken slags tak ska vi välja till huset tycker ni?

Svar:

Bra att ni tittar på helhetsmiljön med de andra byggnaderna i närheten. Även om ert hus är tillbyggt i flera omgångar så blir det mest harmoniskt om ni väljer ett tak som passar in i miljön och bidrar till den historiska karaktären. Ert hus har långa takfall som lätt kan se dominerande ut om ni lägger att monotont tak som bandtäckning eller betongpannor. Välj istället ett lertegeltak som är lite skiftande och åldras vackert och passar husets utseende. Lertegel är hållbart och man kan med fördel köpa begagnade tegelpannor, till exempel på blocket eller hos en del byggnadsvårdsbutiker. Tips och råd för omläggning kan ni hitta under länken taktegel.se/kunskapsbank.

Meny