fbpx

Byta del av timmerstomme?

Frågeställare: Byggnadsvårdsamatör
Vi bor i ett f.d. skolhus, byggt 1914 nära Alunda i hjärtat av Uppland. Stommen är en kombination av stående timmer och regelstomme. Krypgrunden består av granitblock. Vi har just avlägsnat den utvändiga sockelbrädan för att lättare kunna borra små hål i syllen, genom vilka vi skall få hjälp att spruta in termoträ i trossbotten i syfte att minska golvdraget. Sockelbrädan i sig var delvis i mycket dåligt skick och behövde ändå bytas. Men än värre är att den bakomliggande stocken, syllen, också bitvis visade sig vara angripen av röta. Detta gäller främst husets nordöstra hörn (bild bifogas). Till vem kan man vända sig för att få hjälp med att närmare inspektera och eventuellt byta ut en del av stocken? (Jag skulle aldrig ens drömma om att försöka göra det själv.) Och skall man täta med murbruk i fogen mellan den nya sockelbrädan och granitgrunden efter att brädan satts på plats, eller lägger man på murbruket och därefter brädan?

Svar:
Hej Har själv gjort jobb i Alunda men det lite långt att åka kolla med killarna på Nordsjö bygghantverk
Mobil Per Olsson: 073-7082669
Mobil Erik Backman: 073-0429019

cement/kalk murbruk brukar var en orsak till den här typen av rötskador, man kan använda sig av lerbruk, som har bättre hygroskopiska egenskaper har lättare att torka upp efter regn än annat bruk.