fbpx

Län: Stockholm
Ort: Ekerö kommun
Datum: 24-10-2018

Byn Svartsjö med omnejd i Ekerö kommun är klassad som riksintresse för kulturmiljövård. I direkt anslutning till Svartsjö slottspark, ligger ett antal parhus som uppfördes under tidigt 1900-tal som personalbostäder för de som arbetade vid fängelset och jordbruket. Husen är väl sammanhållna och uppförda i två stilar; dels tre röda trähus (området Trekanten) av samma modell som på andra sidan vägen, och dels fyra putsade stenhus (Parkvillorna). På en liten åkerholme ligger Björndal, med två fastigheter. De flesta av husen är numera privatägda, men några ägs av bostadsbolaget Ekerö Bostäder, som i sin tur ägs av Ekerö kommun.

Under sensommaren har VD för bolaget dömt ut sina fastigheter som rivningsfärdiga. Det gäller ett av de röda trähusen i Trekanten, en och en halv (!) Parkvilla samt ett av husen på Björndal.

VD för Ekerö Bostäder menar att ”fastigheterna har uppnått sin ekonomiska livslängd och är således aktuella att behöva ersättas med nya moderna bostäder.”
”För att i enlighet med bolagets uppdrag kunna bistå kommunen med bostäder är ett alternativ att riva de eftersatta hyresrätterna på Kumlavägen samt i deras ställe uppföra ett till två hus per fastighet, i två plan med två till fyra lägenheter i varje.” skriver styrelseordföranden för Ekerö Bostäder.
Hyresfastigheterna lider av bristande underhåll, men i grunden är det utmärkt solida byggnader som skulle kunna stå kvar i många år. Svartsjö Slott, Fiskartorpet

samt Slottsparken till och med parkmuren är statligt byggnadsminne. Parkvillorna och Trekanten gränsar direkt till byggnadsminnet.

 

Externa länkar
Riksintresse för kulturmiljövården, Stockholms län

keyboard_arrow_up