Byggnadsvårdsspanarna i Mariestad del två

Under Byggnadsvårdens konvent genomfördes programpunkten SPANARNA där tre inbjudna personer, under ledning av Björn Ohlén identifierade aktuella trender inom byggnadsvården. Efter ett inledande tomprat om vädret och firandet av den aktuella skolmjölkens dag fick varje spanare 8 minuter på sig att identifiera en trend, belägga den med tre bevis och göra en utsaga om framtiden.

Eric Fugeläng är enhetschef på Riksantikvarieämbetet med bakgrund från andra sektorer än byggnadsvården. Han gjorde en personlig betraktelse lite från sidan:
– Vår syn och relation till kulturarvet skiftar över tid och förändras efter samhället och megatrender. För inte så många generationer sedan var vård av kulturarvet en integrerad del av livet och en naturlig effekt av brist på resurser. I industrialismens linjära ekonomi blev kulturarv och föremål en symbol för det gamla som man slängde eller skyddade från utveckling. Sedan blev byggnadsvård trendigt och en livsstilsmarkör. Nu är det byggnadsvårdens bidrag till en hållbar utveckling som lyfts fram.

– Byggnadsvården arbetar allt mer gränsöverskridande mot andra dicipliner och sektorer. En stark trend är kopplingen mot hållbar utveckling. Eric såg en ljus framtid för byggnadsvården men också en fara:
– Det är viktigt att man är trygg i sina kärnvärden. Vi får inte glömma bort kulturarvets roll som minne. Minne har vi inte för att titta bakåt utan för att fatta klokare beslut i framtiden.