Byggnadsvårdsspanarna i Mariestad del tre

Under Byggnadsvårdens konvent genomfördes programpunkten SPANARNA där tre inbjudna personer, under ledning av Björn Ohlén identifierade aktuella trender inom byggnadsvården. Efter ett inledande tomprat om vädret och firandet av den aktuella skolmjölkens dag fick varje spanare 8 minuter på sig att identifiera en trend, belägga den med tre bevis och göra en utsaga om framtiden.

Robert Danielsson – länsombud i Svenska Byggnadsvårdsföreningen och initiativtagare till initiativet Jag räddade ett ödehus, identifierade flera trender eller snarare möjligheter för byggnadsvården i framtiden:

 • Det har aldrig pratats så mycket byggnadsvård i samhället som nu men man använder andra begrepp som cirkulärt byggande, hållbar utveckling, resurssnåla material. Byggnadsvården har inte riktigt tagit den roll vi skulle kunna ta. Intresset för Jag räddade ett ödehus med 15 000 följare och 25 kommuner som inventerar ödehus visar att gamla hus kan vara viktigt för landsbygdens utveckling, omställning till lokal produktion av mat och energi samt social inkludering.
 • I digitala kanaler går utvecklingen från text till film och från korta gilla till djupare texter.
 • Det är upp till ett års väntetid för kunder som vill anlita en byggnadsvårdsfirma för exempelvis fönsterrenovering. Det finns risk att kunder inte kan vänta så länge på att få taket omlagt med de ökade nederbördsmängder som förväntas i framtiden.

Robert såg stora möjligheter inför framtiden:

 • Byggnadsvården har stora möjligheter att vara en del av lösningen för en hållbar samhällsutveckling. Då måste vi bli mera proaktiva, mera organiserade och bättre på att lyfta fram effekterna av att ta hand om gamla hus.
 • Byggnadsvården skall nyttja förändringen i digitala kanaler till att arbeta folkbildande med mera fördjupad kunskap förmedlad genom filmer.
 • Det finns många arbetstillfällen inom byggnadsvården och det finns en efterfrågan som gör att man kan driva företag. Kanske en möjlighet för människor som idag står en bit från arbetsmarknaden men är kunniga i hantverk.

 

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
 • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
  Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
  Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler