Byggnadsvårdsbutiker – vad är det, och var finns de?

Byggnadsvård är inget entydigt begrepp, och byggnadsvårdsbutiker följaktligen inte heller. Här är i alla fall ett försök att ringa in var du bör söka efter produkter för ditt hus, med tonvikten på det antikvariska, och var du kan få nödvändiga råd.

Den husägare eller byggmästare som vill ha de rätta materialen, färgerna och detaljerna för god byggnadsvård har det inte lätt. Enligt en källa omfattar produkter för byggnadsvård ungefär en tusendel av den totala byggmaterialförsäljningen. Följaktligen finns det inte specialbutiker för byggnadsvård i alla ändar av riket. Tyngdpunkten tycks ligga i de regioner där de köpstarkaste kunderna finns.

Du som har några försäljare inom rimligt avstånd kommer att upptäcka att det inte finns en enda firma som täcker alla dina behov. Hos den ene hittar du det bästa listsortimentet, med bästa virkeskvaliteten. En annan har bra beslag (gångjärn, handtag m. m.) till vettiga priser. En tredje har färg, linolja och pigment.

Vi får inte glömma bort att det också här och där inom den konventionella bygghandeln finns utmärkta företagare och produkter. Men för att hitta guldkornen måste du kanske fråga om råd hos ditt länsmuseum, din kommunantikvarie eller någon byggnadsvårdsinriktad arkitekt. De bör veta vilka som har traditionella tapetkollektioner, autentiska listprofiler etc.

Det är svårt att få klarhet i hur många försäljningsställen i landet som är inriktade på byggnadsvård. När man söker på byggnadsvård i telefonkatalogen hittar man enstaka intressanta försäljare i vimlet bland entreprenörer och projektörer. På nätet hittar man ett litet antal butiker. De skymtar i trängseln bland länsmuseer, konsulter, rådgivningscentra och utbildningar. Efter ytterligare något letande kan man hitta ungefär ett dussin försäljningsställen som har hemsidor på nätet.

Vad kan man då köpa hos specialisterna? Den största gemensamma nämnaren är färg av olika slag. Till bassortimentet hör linoljefärg och slamfärg, dvs rödfärg. Dessutom säljs råvaror för dig som vill göra din egen färg: linolja, pärllim, pigment och terpentin. På några ställen säljs också fabrikstillverkad äggoljetempera. Kalkfärg förekommer mest i södra Sverige.

Bara begagnat

Begagnade byggvaror är den kategori som det finns flest försäljningsställen för, och de är mest spridda över landet. Av de som endast handlar med begagnat är det dock få som är specialiserade på traditionella material och detaljer. De river ofta själva husen, och har därför god kännedom om varifrån delarna kommer. Försäljarnas kunskap om ålder och stil på dörrar, fönster, beslag etc varierar däremot mycket. Priserna är generellt låga. Många företag sorterar under den kommunala återvinningen och drivs med arbetsmarknadsstöd etc. Ett fåtal är knutna till byggföretag.

Exempel:
Ånyå, Norberg (Västmanland),
Återbruket, Fengersfors (Dalsland),
Byggnadsvårdscentrum Abrahamsgård, Kopparberg (Västmanland),
Folkes Kulturbyggmaterial, Hanaskog (Skåne).

En stor aktör är den rikstäckande föreningen Byggigen. De samordnar åtminstone 20 försäljare, som mest verkar hantera moderna byggnadsdelar. Men om man registrerar sig över internet får man tillträde till deras gemensamma hemsida, och där kan man leta upp äldre snickerier med mera. Ofta ingår förutom mått, skick och pris ett foto på detaljen, så att man kan se t. ex. vilket slags spegeldörr det är.

Exempel på medlemmar:
Byggantiken AB, Djursholm,
Resin Wood AB, Bromma,
Hus till Hus i Väst ek. förening.

Nytt och begagnat

Denna kategori tillgodoser flest behov under samma tak. Färg och målning – inklusive tapeter – samt beslag upptar stort utrymme. De butiker som har begagnat vid sidan av nya varor har ofta bättre kunskap om stil och ålder än de som bara säljer begagnat.

Exempel:
Centrum för byggnadsvård i Gysinge (Gästrikland),
Byggvårdscentrum Melby (Östergötland),
Omigen Bygghandel, Nääs (Västergötland),
Spargodt Byggmagasin, Tågarp (Skåne).

Butik

I den här kategorin finns dels butiker som är knutna till en förening, ett museum eller liknande, dels de som säljer produkter från en viss tillverkare. Tyngdpunkten ligger på färg och målning.

Exempel:
Bygghyttans butik, Fengersfors (Dalsland),
Borgviks byggnadsvård, Grums (Värmland),
Kulturhantverkarna Färgbutik, Gamla stan och Norrtull, Stockholm.

Butik + hantverk

Denna kategori är svår att spåra upp via telefonkatalog eller internet. En fönsterhantverkare kan t. ex. ha en butik i anslutning till sin verkstad, och där sälja allt som hör till fönstersidan (linoljefärg, glas, kitt, beslag, drevning) men också limfärg, golvolja, verktyg, litteratur och mycket mer.

Exempel:
Uppsala Fönsterhantverk.

Butik + postorder

Här återfinns den troligen största aktören i branschen, Centrum för byggnadsvård i Gysinge, som fyller tio i år. Deras katalog är mycket innehållsrik. Femåringa Qvarnarps Byggnadsvårdsbutik har en katalog med ett något mindre sortiment.

I Malmö finns Byggfabriken som startade för ett par år sedan med begagnat, men nu endast säljer nytillverkat. I katalogen finns beslag och färg samt dörrar och fönster och andra snickerier, men också murtegel och kalkbruk.
Det finns många gemensamma nämnare mellan traditionellt båtbyggeri och byggnadsvård. Detta är affärsidén bakom Claessons Trätjära i Göteborg, där tonvikten ligger på impregnering, ytbehandling och färg.

Byggnadsvård på internet

Byggnadsvårdsvaror på internet är ett nytt kapitel. De flesta – men inte alla – butikerna har en hemsida med öppettider, karta osv.

Ett par butiker har dessutom inrättat sin hemsida för beställning direkt via internet. De visar upp sitt sortiment med teckningar eller foton och priser. Under våren 2000 kommer ytterligare ett par företag att lägga ut sina produkter på nätet.

Exempel:
Byggigen,
Byggnadsvård.org (Kinnahult, Västergötland),
Byggfabriken, Malmö,
Nacka Byggnadsvård AB,
Kulturfärg, Lit (Jämtland).

Rådgivning

Råd måste man ofta skaffa från flera håll om man skall känna sig trygg. Rådgivningen på försäljningsställena är av varierande kvalitet, beroende på vem som står bakom disken. Några butiker har samlat råd och instruktioner i kataloger eller häften. Flera ligger nära eller delar lokal med rådgivningsverksamhet och utställningar.

I Gysinge ger man råd om sina varor, men har ingen allmän rådgivning. Deras katalog innehåller dock en fyllig fakta- och handboksdel.

Byggnadsvård.org har knutit en expertpanel till sig, för att kunna ge kvalificerade råd.

Den information som kommer från vissa tillverkare kan också vara mycket vederhäftig.

Under våren har man kunnat läsa i dagspressen om att t. ex. hussvamp kan spridas genom återanvändning av begagnat virke eller tegel. Detta är ingen nyhet för branschfolket. Du som köper måste först och främst med egna ögon försäkra dig om att allt material som du tänker köpa är fritt från svamp- och insektsangrepp, liksom från vanlig smuts, och att det är lagrat torrt och luftigt. Ligger materialet i trånga och olämpliga lokaler, och är svårt att besiktiga före köp, har du kanske anledning att avstå från affären, eller förhandla dig till ett lägre pris!

Anders Franzén

Byggnadsantikvarie med egen verksamhet i Uppsala, ledamot av styrelsen för Svenska föreningen för byggnadsvård.

2/2000