fbpx

Byggnadsvård – hållbart på riktigt

21–23 september träffas ca 550 personer för den femte upplagan av Byggnadsvårdens konvent i Mariestad. De är här för att nätverka och gå på föreläsningar om kulturarv, hantverk och god förvaltning och prata hållbart byggande. Miljö, klimat och frågan om ett hållbart samhällsbygge är mer aktuella än någonsin. Att vårda och ta hand om den byggda miljön, bibehålla hantverkskunnande samt återbruka och slå vakt om omistliga värden är hållbart både ekonomiskt, ekologiskt och socialt.  

– Grunden i vårdandet av vårt byggda kulturarv är att vi använder oss av rätt kunskaper. Därför är det glädjande att intresset för Byggnadsvårdens konvent är så stort. Här kan vi koppla ihop de senaste kunskapsunderlagen med de kunnigaste praktikerna säger Johan Gardelin, Riksantikvarieämbetets representant i arbetsgruppen.

– Det är femte gången vi arrangerar Byggnadsvårdens konvent och vi har över 120 programpunkter. Här finns allt från snickare, dekormålare och timmermän, till arkitekter, ingenjörer, antikvarier, influensers och representanter för museer och myndigheter.

Renovera och återbruka istället för att riva
Inom byggnadsvården vet man hur man bygger hållbart, framhåller Stephan Fickler, verksamhetsledare på Svenska byggnadsvårdsföreningen:

– Istället för att hela tiden använda nya resurser för att producera något som snabbt slängs är byggnadsvården mer resurssnål i sitt förhållningssätt. Det mest hållbara är förstås att använda befintliga hus i så stor utsträckning som möjligt, ett cirkulärt tänkande på riktigt. Genom varsamt och regelbundet underhåll kan gamla byggnader klara sig fint i många hundra år. Det byggda kulturarvet bidrar också till en god gestaltad miljö vilket lyfts fram som ett allt viktigare mål i vårt gemensamma samhällsbygge.

Byggnadsvårdens marknad – gratis mässa för alla
23–24 september finns det möjlighet för den intresserade allmänheten att kostnadsfritt få en inblick i hur man renoverar, restaurerar och bygger nytt på beprövat och hållbart vis.

– I samband med att Sveriges experter inom byggnadsvård besöker Mariestad arrangerar vi en mässa – Byggnadsvårdens marknad. Den är öppen för allmänheten, så att privatpersoner också kan träffa landets främsta företag på gamla hus! Här kan du få tips och råd om hur du ska göra, vilka material som passar bäst och hitta hantverkare med kompetenser du inte trodde fanns, berättar Peter Jarbring och John Ingolf, mässansvariga.

Konventet invigs i Mariestads domkyrka klockan 13.30 den 21 september av Riksantikvarie Joakim Malmström.

På kvällen den 22 september delar Svenska byggnadsvårdsföreningen ut priset Årets byggnadsvårdare.

Mässan Byggnadsvårdens marknad öppnar för allmänheten klockan 13 den 23 september.

Byggnadsvårdens konvent arrangeras av Hantverkslaboratoriet, Västra Götalandsregionen, Riksantikvarieämbetet, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Byggnadsvårdsföretagen den 21 till 23 september i Mariestad. Fullständigt program går att ladda ner här: www.byggnadsvardenskonvent.se

Kontaktpersoner:

Marie Odenbring Widmark, Förvaltningen för kulturutveckling

Linda Lindblad, Hantverkslaboratoriet

Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen

Johan Gardelin, Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Ansvaret omfattar i första hand frågor om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer.

Förvaltningen för kulturutveckling är en del av Västra Götalandsregionen och Sveriges största förvaltning för natur- och kulturarv. Vår ambition är att belysa natur- och kulturarvet från det lokala till det globala, från forntid till framtid och göra historien levande och tillgänglig för så många som möjligt.

Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet är ett nationellt centrum för kulturmiljövårdens hantverk, som drivs i samarbete med hantverksföretag, branschorganisationer och samhällssektorer.

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en oberoende, ideell förening som jobbar för att försvara, vårda och utveckla byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider. Det gör vi genom att skapa opinion, sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, beprövad byggnadsteknik och hållbart byggande.

Byggnadsvårdsföretagen är ett samarbete mellan regionala företagsnätverk och är en nationell branschorganisation för specialister inom byggnadsvård. Här finns cirka 230 företag i nästan hela landet med specialistkompetens inom underhåll och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

keyboard_arrow_up