fbpx

Hjälp oss att hjälpa husen

Många vänder sig till Svenska byggnadsvårdsföreningen för att de behöver hjälp att rädda en byggnad eller miljö. Hur vi kan hjälpa till beror bland annat på vem som äger objektet. Är det ditt eget eller tillhör det någon annan?

Hur räddar jag en byggnad?

 

Det finns två olika ingångar beroende på vem som äger ditt räddningsobjekt:

Tillhör någon annan

Tillhör miljön eller byggnaden någon annan? Då kan du anmäla den till ”Gula listan” (LÄNKA) som visar värdefulla byggnader och miljöer i Sverige som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll.

Tillhör mig

Är det ditt eget hus som behöver räddas? Av Svenska byggnadsvårdsföreningen kan du få kunskap, råd och hjälp att hitta byggnadsvårdande hantverkare i närheten av dig. Bli medlem!

Är du redan medlem kan du ställa frågor till dina länsombud genom att logga in på våra medlemssidor.

keyboard_arrow_up