fbpx

Byggnad med rötter i 1700-talet

Län: Norrbotten
Ort: Piteå
Datum: 01-06-2010

Wallstenshus tillsammans med Piteå kommuns eget fastighetsbolag Piteå näringsfastigheter vill bygga en affärsbyggnad i centrala Piteå. Tomten är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården tack vare den småskaliga äldre trähusbebyggelsen runt torget, samt fornlämning.

Uppdateringar
28-02-2011
Rivningshot. Detaljplanearbete pågår. I den nya planen kommer rivning av huset att tillåtas. Däremot kommer stor hänsyn att tas till omkringliggande Storgatsmiljön, till rådhuset och Rådhustorget samt till det gamla länskansliet beläget längre in på samma tomt.
25-01-2019
Byggnaden är riven. Endast en liten del av en vägg finns sparad och är uppsatt i en del av den nya byggnaden.

keyboard_arrow_up