Byggnad med rötter i 1700-talet

Län: Norrbotten
Ort: Piteå
Datum: 01-06-2010

Wallstenshus tillsammans med Piteå kommuns eget fastighetsbolag Piteå näringsfastigheter vill bygga en affärsbyggnad i centrala Piteå. Tomten är utpekad som riksintresse för kulturmiljövården tack vare den småskaliga äldre trähusbebyggelsen runt torget, samt fornlämning.

Uppdateringar
28-02-2011
Rivningshot. Detaljplanearbete pågår. I den nya planen kommer rivning av huset att tillåtas. Däremot kommer stor hänsyn att tas till omkringliggande Storgatsmiljön, till rådhuset och Rådhustorget samt till det gamla länskansliet beläget längre in på samma tomt.
25-01-2019
Byggnaden är riven. Endast en liten del av en vägg finns sparad och är uppsatt i en del av den nya byggnaden.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler