fbpx

Bygga ut grundmur efter tilläggsisolering?

Vårt hus byggt 1947 har tilläggsisolerats på 70-talet, med fult överhäng och insjunkna fönster som följd. För att göra fasaden mer estetiskt tilltalande kommer vi att bygga ut grundmuren, och helst då några centimeter längre ut än panelen. Är det tillrådligt, eller kan det leda till att det blir för lite genomströmning i luftspalten bakom panelen?

Svar:

Om huset är byggt 1947 så var grunden sannolikt murad med cementsten och slätputsad. Panelen bör ha varit monterad så att de nedersta centimetrarna legat utanpå grundmuren. Ovanför marknivå är det viktigt att det finns en luftspalt utanpå den ursprungliga grundmuren och innanför den nya grundbeklädnaden. Stilmässigt bör den nya beklädnaden som originalet sitta så att fasadpanelen överlappar grundmuren med några centimeter. Dvs ett överhäng med panelens tjocklek vilket också löser luftningen mellan grundmur och beklädnad. Tekniskt är det också bättre att panelen sitter lite utanpå så att vatten rinner ned utanför grundmuren. Om grunden kragar ut mer än panelen så finns även risk för fuktskador genom stänk och kapillär insugning.

På äldre hus, främst sten- och putshus kunde grunden kraga ut något men även här kunde det bli problem med denna lilla ”stänkhylla”. På äldre trähus med träpanel och utkragande naturstensgrund fanns i regel en snedställd vattbräda i mötet mellan panel och grund som ledde ut vattnet. Vattbrädan fungerade som en offerbräda och kunde bytas när den blev dålig.

Djupa fönsterhål kan justeras genom att flytta ut hela fönstret i fasadlivet, det gör inte bara mycket för exteriörens utseende utan bildar även vackra nischer på insidan.

 

keyboard_arrow_up