fbpx

Bygga om ventilation från våtutrymmen.

Vi står inför att höja vårat innertak till ursprunglig höjd. Det medför att dagens ventilation från våra våtutrymmen synliggörs och vi vill nog helst flytta den istället för att bygga in den. Idag går ventilationen in i murstocken, och då är frågan vilket som är bäst, flytta upp ingången för ventilationen i murstocken eller att dra ny ventilation ut genom vägg tex? Sotaren tyckte att man skulle plugga murstocken och flytta ventilationen.
Vilka är fördelar respektive nackdelar med de olika alternativen?

Huset i fråga är en gamla skola från sent 1800-tal, ombyggt på 70-talet till bostad. Uppvärmt med bergvärme, men vi har en kamin som vi eldar i, så skorstenen används. Främst vintertid.

Svar:

Med ett självdragssystem är det normala att luft tas in genom luftgenomsläppliga fönster- och dörrlister och/eller ventiler i skafferi, sovrum och bostadsrum. Om skorstenen används med eldning blir den varm och då stiger luften i skorstenen och drar ut luft genom ventilerna i murstocken. Om vintern när det är varmare i huset än utomhus fungerar också självdraget även om det inte eldas. Förutsatt att inte frånluftsventilerna i skorstenen är igensatta. På sommaren får man vädra.

Idag har många badrum frånluftsfläktar som förstärker ventilationen och drar eller suger ut fuktig luft, beroende på om de sitter i början eller slutet av kanalen. Sugande fläktar anses normalt bättre och är också tystare om de sitter nära yttertaket. Likaså fungerar köksfläktar som frånluft när de används. I äldre hus används ofta skorstenskanaler som frånluftskanaler till fläktarna och ibland går de i separata kanaler. Om man väljer att sätta fläktar i ytterväggarna, framförallt i bottenvåningen bör man ha kallrasskydd så att inte frånluften blir tilluft när fläkten inte är igång.

Om huset i övrigt är tätt finns en risk att en stark fläkt kan skapa baksug i övriga öppna kanaler. Förutsättningarna varierar dock från hus till hus. Om ventilationen fungerat bra tidigare gör man klokt i att inte ändra för mycket.

keyboard_arrow_up