fbpx

Tillbyggnad av torp

Frågeställare: Jag själv
Hej! Jag ska bygga till ett timrat torp på torpargrund med en tillbyggnad av regelvägg isolerad med linull, på lecablocksgrund intill befintligt hus. Det nya golvet kommer ha golvvärme. Och nya grunden kommer bli torpargrund tror jag. Kan det bli problem att golvvärmen värmer upp det nya husets grund som ligger precis intill det befintliga husets grund? Finns det något problem att bygga mot timmerstommen med en något tätare mer välisolerade byggnad (kanske 200 mm isolering enligt tillverkaren och utan plast.) Förhållandet mellan nya och gamla huset kommer vara öppet. Tillbyggnaden är ca 50% så stor som orginalhuset. Tack så länge!

Svar:
Med de materialen du beskriver bör det inte bli några problem. Eventuell spillvärme från golvvärmen kan till och med bidra till lite uttorkning i mötet mellan konstruktionerna. Om grunden muras heltäckande med lecablock så kallas det en krypgrund och det kan vara en svag punkt om den inte blir rätt utförd. Kondensfukt kan uppstå om varm sommarluft kommer in i den svala grunden. Rätt ventilering och isolering mot mark kan vara en förebyggande åtgärd.

keyboard_arrow_up