fbpx

Bygga enkelt badrum i 1800-talstorpet

Jag har ett torp utan el och utan indraget vatten och avlopp. Jag har en fin utedusch och torrdass.
Jag vill behålla den enkla standarden men ändå skapa ett fräscht och funktionellt bad/tvättrum inomhus. Torpet används i huvudsak april-oktober. Jag tänker inte dra in vatten, fortsätter med vattenhinkar, däremot vill jag ha ett avlopp från handfat och duschkabin. Lerklina går tyvärr bort.
Väggarna består av lerklinad timmer med masonitskivor på, tänker regla upp väggarna och sätta pärlspont/panelbrädor som målas med linoljefärg. Bör man ta bort masonitskivorna eller kan dessa sitta kvar under nya panelen?
Golvet är obehandlat originalplank på mullbänk, En luftspalt på ca 5 cm under golvplankan, sedan torr sand/grus. Plankorna är angripna av ngn trägnagare på undersidan, har en hel del mushål och andra brister. Känns lite svajigt på vissa ställen. MIn första tanke var att ta bort det gamla golvet och lägga in nytt. Jag är nu mer inne på att behålla det gamla och byta ut och stadga upp där det är dåligt. Vad bör jag särskilt tänka på?
Jag tar tacksamt emot alla råd och tips jag kan få.

Svar:

Lera har bland annat den goda egenskapen att kunna buffra fukt vilket är bra i badrum som normalt får en hög fuktbelastnung under relativt korta stunder. Det kan vara en anledning att ta bort masoniten och låta lerkliningen sitta kvar bakom den uppreglade panelen. Bra med en tunn luftspalt bakom panelen också. Sannolikt är luftspalten under golvet orsakad av sättning, om det är en mullbänk skall egentligen fyllningen ligga upp mot golvplankorna för att undvika kalla golv, i alla fall ut mot ytterväggen. Där kan man fylla på med lera eller linisolering för att få varmare golv och även passa på att vindtäta mot ytterväggen. Insekts-/ skadedjursangreppen tyder på att det trots allt har varit fukt i grunden, läs mer om grunder i artikeln På säker grund och vilka exteriöra åtgärder som kan vidtas.

keyboard_arrow_up