fbpx

Bussgaraget i Tappström, Ekerö

Län: Stockholm
Ort: Ekerö

Fastigheten byggdes 1949. Funktionen var bussgarage för MOAB – Mälaröarnas Omnibus Bolag AB.  Idag ägs fastigheten av Stockholms Lokaltrafik, SL. Byggnaden har fått kompletterande huskroppar men den ursprungliga fasaden är intakt. Det råder delade meningar om byggnaden kan stå kvar på platsen eftersom Ekerö Centrum kommer att byggas ut och garagets verksamhet flyttas från centrum till annan plats i kommunen. Flera arkitekter har skissat på olika förslag till lösningar.

Arkitekt Björn Hedvall (1889–1982)  ritade bussgaraget. Bland övriga byggnader han ritade kan nämnas Eden Hotell vid Humlegården, Ängbykyrkan i Bromma, kollektivhuset på John Ericssonsgata på Kungsholmen samt ett 20-tal biografbyggnader.

Ur Kulturmiljöanalys av Tätortsbandet i Ekerö kommun 2008: ”Den tidigaste centrumbilden i Tappström, bussgaraget och kommunhuset, var ett embryo för den centrumbildning som kom att uppföras och utvecklas först långt senare. Byggnaderna berättar om en satsning på kollektivtrafik och samhällservice, baserad på förändrade livsmönster och på den kommunsammanslagning som genomfördes på 1950-talet. Bussgaraget tillsammans med kommunhuset och Tappströmsskolan innehar därför ett samhällshistoriskt värde. Dessa byggnader är en del av det moderna Välfärdssverige och bör därför vårdas och brukas för samhällsfunktioner även framöver.”

Det finns inte många byggnader i Ekerö som visar de historiska årsringarna. Samhället står nu inför stora förändringar; Ekerö Centrum ska förtätas och byggas ut, nya vägar dras och området runt Tappströmsbron, kommunhus och skola får en helt ny landskapsbild. Just därför är det av vikt att några äldre byggnader får finnas kvar. Dit hör bussgaraget.

Byggnadsvårdsföreningens yttranden över Ekerö centrum:
https://byggnadsvard.se/wp-admin/post.php?post=10270&action=edit

keyboard_arrow_up