fbpx

Län: Skåne
Ort: Malmö

Bunkeflo nygotiska kyrka ligger i ett sammanhang med skolbyggnad och före detta prästgård i Bunkeflo kyrkby. Landskapet är kontrastrikt med hög, modern bebyggelse inom synhåll kring Hyllie station, medan landskapet är lantligt runt kyrkan och gårdarna i byn. Kyrkan är ett tydligt landmärke i det platta landskapet och synlig ända från Öresundsbron. Den uppfördes 1897–1898 i rött tegel från Minnesbergs tegelbruk. Sedan många år är kyrkan i dåligt skick, och stängd för allmänheten. Svenska kyrkan vill riva.

Bild: Wikicommons/Jorchr

Kulturhistorisk utredning: http://www.kyrkoguiderlundsstift.se/resources/RAPPORT-Bunkeflo-kyrka.pdf