fbpx

Bullerglas och väggventiler i flerbostadshus från 1928

Nina Lindblom ",
"title": "

Har ej ännu",
"title": "

Ninalindblom1@gmail.com",

Nina i Stockholm",
"title": "
"1d1b17d5-2213-4942-96a5-298092707f52":
"0":
Hej,rnJag bor i en fastighet på norrbackagstan i Stockholm som är kraftigt utsatt för buller från järnvägen. Vi planerar att i samband med en fasadrenovering sätta in väggventiler för att förbättra ventilationen inför att vi även behöver sätta in bulleglas i våra orginalfönster. Vi har precis lyckats avvärja att byta våra 20-tals fönster till helt nya fönster som kraftigt skulle ha påverkat husets karaktär. Vi behöver hitta balans i frågan buller, ventilation och bevarande av husets karaktär men det är svårt att bedöma behovet av väggventiler och ventilationsexperter vill gärna sälja in mekaniska ventilationssystem vilket vi inte vill ha av många skäl och i andra hand rekommenderar de rutinmässig 1 väggventil per rum (bortsett kök). Vi passerar vår OVK men den var inte optimal. Sämst ventilation hade en lägenhet som redan bytt glas och satt in spaltventiler vilket jag är lite fundersam över då vår planerade åtgärd är likartad. Jag är oroad över att vi sätter in fler ventiler än vi behöver och därmed riskerar ytterligare bullerbelastning om det inte behövs, onödig förfulning av berörda rum samt att vi stör balansen mellan till och frånluft som inte utifrån vad jag uppfattat nödvändigtvis blir bra om man har för mycket tilluft jämfört med frånluft? Jag söker mig till er För att antingen komma i kontakt med en person som kan hjälpa oss att fatta ett välgrundat beslut och för att få upp denna fråga till diskussion då det är svårt att hitta information och tips kring detta.rnMvhrnNina Lindblom",
"title": "

"329e4dc9-12d1-4720-b3ab-67d6dc48c2a1":
"0":
"file": "",
"download_limit": "0",
"title": "",
"uniqid": "5ba0bf3cf0086"

keyboard_arrow_up