fbpx

Brygghuset vid Smygehus fyr

Län: Skåne
Ort: Trelleborg

Datum: 09-07-2019

Smygehuk öster om Trelleborg är Sveriges sydligaste udde, och ett välbesökt turistmål. En fyrplats anlades 1883, då fyren uppfördes och lyste fram till 1975 då den ersattes av Kullagrunds fyr. På platsen byggdes förutom fyr också fyrvaktarbostad, mistlurhus och brygghus.

Fyren fick åter nytt liv då den 2001 restaurerades och återinvigdes med stöd av Sjöfartsverket, Trelleborgs kommun och ideella insatser.

2018 rapporterade Trelleborgs allehanda att brygghuset på fyrplatsen vid Smygehuk ska rivas. Anledningen till rivningen är enligt kommunens fastighetschef att byggnaden har fuktskador.

Ägaren av Smygehuk fyr & logi och Svenska turistföreningen har gjort en gemensam skrivelse till kommunen för att försöka stoppa rivningen med hänsyn till det kulturhistoriska värdet och det stora antalet turister.

Byggnaden skulle ha rivits under hösten 2018, men står fortfarande kvar.

11-07-2019

Brygghuset är nu rivet.

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

maj 2020
juni 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler