fbpx

Brygghuset vid Smygehus fyr

Län: Skåne
Ort: Trelleborg

Datum: 09-07-2019

Smygehuk öster om Trelleborg är Sveriges sydligaste udde, och ett välbesökt turistmål. En fyrplats anlades 1883, då fyren uppfördes och lyste fram till 1975 då den ersattes av Kullagrunds fyr. På platsen byggdes förutom fyr också fyrvaktarbostad, mistlurhus och brygghus.

Fyren fick åter nytt liv då den 2001 restaurerades och återinvigdes med stöd av Sjöfartsverket, Trelleborgs kommun och ideella insatser.

2018 rapporterade Trelleborgs allehanda att brygghuset på fyrplatsen vid Smygehuk ska rivas. Anledningen till rivningen är enligt kommunens fastighetschef att byggnaden har fuktskador.

Ägaren av Smygehuk fyr & logi och Svenska turistföreningen har gjort en gemensam skrivelse till kommunen för att försöka stoppa rivningen med hänsyn till det kulturhistoriska värdet och det stora antalet turister.

Byggnaden skulle ha rivits under hösten 2018, men står fortfarande kvar.

11-07-2019

Brygghuset är nu rivet.