fbpx

Brunnslasarettet, Söderköping 2:76, Söderköping

Hotat, Gula listan

Län: Östergötland
Ort: 
Söderköping
Datum: 
2023-09-12

Brunnslasarettet är byggt 1893 och var en del av brunnsverksamheten. Lasarettet skulle erbjuda fattiga gratis vård och logi. Lasarettet har ett högt kulturhistoriskt värde och ligger inom riksintresset E66 Söderköping och har i detaljplan q-bestämmelse . För användningen av kvartersmarken anges skola. Förvanskningsförbudet och varsamhetskravet enligt PBL gäller.

Byggnaden har tillåtits förfalla under flera år och har bland annat fått sättningsskador. En ansökan om rivning avslogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2018, sedan dess ska inget ha hänt.

Nu undersöks möjligheten att sälja byggnaden.

Uppdrag om försäljning av Brunnslasarettet står bland annat:

”Ekonomiska konsekvenser

Ett bevarande av byggnaden i kommunal regi kräver mycket omfattande investeringar om minst 20 Mkr. En bedömning är även att en försäljning som inkluderar en avstyckning av fastigheten VIKINGEN 2 (Berga skolan) kan vara mer attraktivt för en potentiell köpare.

Konsekvensbeskrivning

En konsekvens av uteblivna åtgärder såsom renovering eller försäljning med renovering medför att byggnaden riskerar att inte kunna bevaras för framtiden.”

Press

”Vem betalar för ett utslitet och deprimerat lasarett?”, NT 2023-10-12

”Ännu en långbänk väntar för Brunnslasarettet”, NT 2023-09-18

”Brunnslasarettet säljs: ”Vi säljer ut till reapris”, NT 2023-09-15

”Riv Brunnslasarettet i Söderköping”, NT 2022-03-12

”Det är helt klart ett hus som är värt att bevara”, NT 2020-10-05

”Vad ska hända med de tomma husen?”, 2019-02-25

keyboard_arrow_up