fbpx

Län: Stockholm
Ort: Nästa, Vällingby

En rivningsansökan har lämnats in för Brudföljet 30/Ryttmästarevägen 16 i Nälsta, Vällingby. Byggnaden är en av de äldre villor som finns kvar i området. Stadsmuseet i Stockholm skriver i sitt remissvar att Brudföljet 30 repesenterar det tidiga 1900-talets historia i stadsdelen. Byggnaden bidrar till förståelsen för Nälstas utbyggnadshistoria och har därmed stort byggnadshistoriskt värde. Stadsmuseet avstyrker rivning.

keyboard_arrow_up