fbpx

Bröstpanel vid olika fönsterhöjd

Frågeställare: Johannes
Jag har en hälsingegård som är byggd på första halvan av 1800-talet (senast 1845). Ett rum som förvandlades på 60-70-talet håller jag på att renovera så att det ska se ut som det kan ha gjort på 1840-talet. Dörr och fönsterfoder vet jag hur de såg ut så de kan jag återskapa. Bröstpanelen med liggande bräder vet jag inte hur jag ska göra med. Det är så att fönstren (som är kvar i original) är olika höga. Fönstren sitter på var sin vägg. Om jag riktar bröstpanelen efter det ena fönstret så blir det inte i höjd med det andra. Jag tänker mig att man knappast kan rikta panelen efter båda och låta dem mötas i hörnet på olika nivåer. Hur gjorde man i sådana lägen? Hälsningar Johannes

Svar:
Intressant dilemma och det finns nog inget klart svar – snickaren på orten löste nog detta efter eget tycke. Allt är ju beroende på hur stor höjdskillnaden är – är den liten så kunde man nog kombinera att bröstningen ansluter med liten höjdskillnad mot fönsterbänkarna och svagt lutande bröstningar. Men ögat är känsligt, prova först om det är acceptabelt genom att spänna upp trådar. Om höjdskillnaden är för stor så kanske man får avstå från bröstning och lägga ned lite mer möda på en högre golvsockel. Rådfråga länsmuseets byggnadsantikvarier om tidstypiska utföranden, Hälsingegårdarna är ju väldokumenterade.