Broängsbadet

Län: Värmland
Ort: Kristinehamn
Datum: 13-01-2011

Rivningshotat. Beslut att riva Broängsbadet i Kristinehamn togs 2010-09-30. Badhuset uppfördes 1964 och fick invändig utsmyckning av konstnären Ingemar Lööf. Byggnadsvårdföreningens Värmlandssektion har dels överklagat rivningslovet, dels väckt fråga om byggnadsminne. I samband med detta utförde Värmlands museum en kulturhistorisk utredning där de konstaterade att Broängsbadet uppfyller kriterierna för att bli byggnadsminne. I december 2010 beslutade dock länsstyrelsen att inte bifalla föreningens ansökan om byggnadsminnesförklaring. De ansåg emellertid att frågan om en ny användning av byggnaden bör utredas vidare. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen att utreda alternativa användningsområden för badhuset, men rivningslovet är beviljat. Läs mer på Svenska byggnadsvårdsföreningens Värmlandssektion. (Länk nedan).

Uppdateringar
13-03-2013
Broängsbadet har nu rivits

Externa länkar
Svenska byggnadsvårdsföreningens Värmlandssektion

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler