Län: Värmland
Ort: Kristinehamn
Datum: 13-01-2011

Rivningshotat. Beslut att riva Broängsbadet i Kristinehamn togs 2010-09-30. Badhuset uppfördes 1964 och fick invändig utsmyckning av konstnären Ingemar Lööf. Byggnadsvårdföreningens Värmlandssektion har dels överklagat rivningslovet, dels väckt fråga om byggnadsminne. I samband med detta utförde Värmlands museum en kulturhistorisk utredning där de konstaterade att Broängsbadet uppfyller kriterierna för att bli byggnadsminne. I december 2010 beslutade dock länsstyrelsen att inte bifalla föreningens ansökan om byggnadsminnesförklaring. De ansåg emellertid att frågan om en ny användning av byggnaden bör utredas vidare. Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt kommunchefen att utreda alternativa användningsområden för badhuset, men rivningslovet är beviljat. Läs mer på Svenska byggnadsvårdsföreningens Värmlandssektion. (Länk nedan).

Uppdateringar
13-03-2013
Broängsbadet har nu rivits

Externa länkar
Svenska byggnadsvårdsföreningens Värmlandssektion