fbpx

Län: Västra Götaland
Ort: Brismene, Falköpings kommun

Brismene gamla skola är hotad, trots att tjänstemän på Stadsbyggnadskontoren, Förvaltningen för kulturutveckling (Västra Götalandsregionen) och Västra Götalands museum motsätter sig rivning.

Gamla skola i Brismene är historisk viktig både för sitt formspråk och för platsen och därför värd att bevara. Skolbyggnaden är del av den historiska kärnan av Brismene och är ovärderlig för sin arkitektoniska uppbyggnad med alla fina byggnadsdetaljer. Även interiör är välbevarad. Just nu finns det vissa skador på fastigheten, men de är begränsade och inte i det så stora omfattningen att rivningen är befogat. Byggnaden ingår i ”Hus och miljöer på Falbygden. Kulturhistorisk inventering Falköpings kommun” där den beskrivs som väsentlig för bymiljön.

Byggnadsnämndens bedömning var, med stöd av antikvariska yttranden, att byggnaden har ett kulturhistoriskt värde som är värt att bevara samt att områdets karaktär skulle påverkas negativt vid en rivning. Trots detta togs Byggnadsnämndsbeslut den 23 juni 2021 på om att bevilja rivning.