Brev till Riksantikvarieämbetet angående Länslasarettet i Umeå

Ang. frågan om Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut att inte byggnadsminnesförklara Länslasarettet i Umeå.

Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har erfarit att Föreningen Byggnadskultur i Umeå har hemställt att Riksantikvarieämbetet enligt 3 kap 19§ kulturmiljölagen måtte överklaga Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 2018-04-06 att inte byggnadsminnesförklara Länslasarettet beläget å fastigheten Sofiehem 3:1 i Umeå kommun.

Rivningslovet för Lasarettet avstyrktes samstämt av sakkunniga företrädare med hänsyn till byggnadens höga kulturhistoriska och arkitektoniska värde samt dess betydelse som del av en historisk helhetsmiljö (remissvar från Västerbottens museum, Västerbottens medicinhistoriska Förening, Föreningen Byggnadskultur i Umeå, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Hembygdsföreningen Umbygda och representanter för verksamhetsutövare i det gamla lasarettet samt stadsarkitektens tjänsteskrivelse). SBF yttrade sig 2015-01-30 över rivningslovet och anförde då sammanfattningsvis följande: “Den rivningshotade byggnaden har ett väl dokumenterat högt kulturhistoriskt och arkitektoniskt värde. Byggnaden är utformad av två av sin tids mest kända arkitekter. Byggnaden utgör tillsammans med parken ett mycket värdefullt inslag i stadsmiljön. Svenska byggnadsvårdsföreningen framhåller med kraft att byggnaden bör bevaras.” Ingen part ansågs ha rätt att överklaga rivningsbeslutet.

Brev till Riksantikvarieämbetet angående Länslasarettet i Umeå

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

    OBS! Lägret i Näverkärr är nu fullt.
  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, men inte alltid specifika dieter. Var noga med att ange vad du har för matpreferenser så att lägret kan ta ställning till om det går att ordna.
    Observera att du behöver vara medlem i föreningen för att kunna delta på något av våra läger. Här kan du läsa mer om medlemskapen: https://byggnadsvard.se/medlem/medlemskap
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

april 2020
Inget evenemang hittades!
Visa fler