Brantingsskolans aula

Län: Uppsala
Ort: Uppsala

Uppdatering 2022-10-18

Aulan revs under årsskiftet 2019/2020.

Brantingsskolan i stadsdelen Salabacke revs hösten 2018. Den gamla aulan och trapphuset skulle dock bevaras med hänsyn till sitt kulturhistoriska och arkitektoniska värde. Nu har Uppsala kommun ändrat sig och beviljat rivningslov även för aulan och trapphuset.

Ägaren Skolfastigheter har inte längre lust att bevara byggnaden och anger diverse orsaker som olika kostnader mm. I ett preessmeddelande skriver Skolfastigheter att man nu ansökt om och beviljats rivningslov av Uppsala kommun. Nu ska en rivningsplan tas fram.

I en insändare i Uppsala Nya tidning i december 2019, framgår att också det konstverk av Harald Lindbergs som sitter monterat utanpå aulan, kommer att rivas. Det är monumentalmålningen Juniskäret, som tidigare var tänkt att bevaras och sättas upp igen på ny plats. I insändaren skriver en representant för Uppsala kommun: ”Efter de senaste undersökningarna av huskroppen tillåts ingen att vistas inne i byggnaden. Platsen kan inte säkras för något slags arbete utan fara för liv och hälsa, vilket resulterar i att vi inte kan ta ned och bevara konstverket.”

Bilden är hämtad från Digitalt museum. Fotograf Agnetha Pettersson, Upplandsmuseet