Brantingsskolans aula

Län: Uppsala
Ort: Uppsala

Brantingsskolan i stadsdelen Salabacke revs hösten 2018. Den gamla aulan och trapphuset skulle dock bevaras med hänsyn till sitt kulturhistoriska och arkitektoniska värde. Nu har Uppsala kommun ändrat sig och beviljat rivningslov även för aulan och trapphuset.

Ägaren Skolfastigheter har inte längre lust att bevara byggnaden och anger diverse orsaker som olika kostnader mm. I ett presessmeddelande skriver Skolfastigheter att man nu ansökt om och beviljats rivningslov av Uppsala kommun. Nu ska en rivningsplan tas fram.

I en insändare i Uppsala Nya tidning i december 2019, framgår att också det konstverk av Harald Lindbergs som sitter monterat utanpå aulan, kommer att rivas. Det är monumentalmålningen Juniskäret, som tidigare var tänkt att bevaras och sättas upp igen på ny plats. I insändaren skriver en representant för Uppsala kommun: “Efter de senaste undersökningarna av huskroppen tillåts ingen att vistas inne i byggnaden. Platsen kan inte säkras för något slags arbete utan fara för liv och hälsa, vilket resulterar i att vi inte kan ta ned och bevara konstverket.”

Bilden är hämtad från Digitalt museum. Fotograf Agnetha Pettersson, Upplandsmuseet

Meny

Innan du frågar

Ställ en fråga (gammal)

Anmälan Byggnadsvårdsläger

  • OBS! Lägren kan i de flesta fall tillgodose kost vad gäller allergi eller vegetarisk mat, dock ej specifika dieter).
    Observera att lägret blir billigare med ett medlemskap (dock ej för trädgårdslägret som redan är nedsatt i pris).
    Här godkänner du att bilder som tas på lägerdeltagarna kan komma att användas av Svenska byggnadsvårdsföreningen i marknadsföringen för byggnadsvårdslägren. Marknadsföringen innefattar bland annat hemsida, sociala medier och tidningen Byggnadskultur. Att godkänna är frivilligt, men vi är tacksamma för alla möjligheter att kunna sprida byggnadsvården i våra kanaler.

LÄGG TILL DITT ARRANGEMANG

mars 2020
Inget evenemang hittades!