Brantevik, Skepparegatan

Län: Skåne
Ort: Brantevik

Ansökan om rivningslov har inkommit för bostadshus och uthus på Skepparegatan i Brantevik, Simrishamns kommun. Istället för den befintliga byggnaden, önskar fastighetsägaren bygga ett nytt bostadshus på platsen. Kommunens bygglovhandläggare skriver i ett yttrande att den föreslagna nybyggnaden avviker från detaljplanens bestämmelse bland annat avseende byggnadshöjd. År 2012 nekade byggnadsnämnden rivningslov för samma fastighet. Remiss har skickats till Regionmuseet Kristianstad samt till Österlens museum.

Brantevik är ett av fiskelägena på Österlen. Bebyggelsen består till största del av bostadshus. Brantevik ligger inom riksintresse för kulturmiljövården.

Uppdatering 2021-03-16
Det blev avslag i byggnadsnämnden för rivnings- och bygglov på fastigheten. Därmed kan rivningshotet anses vara avvärjt!

Bilden är lånad från Facebook-gruppen ”Rädda Skepparegatan” i Brantevik.

Det har också startats en namninsamling, som nås här.

I media

16-03-2021

Byggnadsvard.se ”Skepparegatan räddad”