fbpx

Brännö Gärde, Brännö by

Län: Västra Götaland
Ort: Göteborg

Brännö Gärde och By ingår i ett riksintresseområde för kulturmiljövård (Styrsö O7) som omfattar Göteborgs Södra skärgård. Området utgör en kust- och skärgårdsmiljö med varierat innehåll från stenålder till nutid. Brännö är ett exempel på ett äldre jordbrukslandskap med bitvis välbevarad bebyggelse med bykaraktär.
Enligt Fördjupad översiktsplan för Brännö, bör Brännö Gärde hållas öppet och fritt från bebyggelse. Anledningen är att detta område är centralt för Brännös identitet och bidrar till variationsrikedomen på ön. Särskilt  värdefulla är de platser där den kulturhistoriska Byn med Gärdet kan upplevas, när man uppfattar båda, tillsammans samtidigt. Kommunen är på väg att skada en av två sådana återstående platser med flera stora flerbostadshus.

Kommunen har förvärvat en bit av Brännö gärde och vill bygga stora flerbostadshus intill Byn, vilket skulle skära av Brännö By från dess Gärde och förvanska den småskaliga kulturhistoriska miljön. För att genomdriva projektet enkelt har kommunen gjort en liten detaljplaneändring över sin fastighet och beviljat sig själv bygglov. Därefter ger kommunen betongbolaget Conreo AB uppdraget att uppföra bebyggelsen. På så sätt smyger kommunen igenom projektet utan att länsstyrelsen och allmänhet blir medvetna om saken, före alla beslut är fattade. Endast byggnadsnämnden kan stoppa projektet om misstaget inses och politisk vilja finns.

Meny