fbpx

Brandstationen, Badhuset 5, Trelleborg

Brandstationen 2008. Foto: Klugschnacker CC BY-SA 3.0

Län: Skåne
Ort: Trelleborg

Den gamla brand- och polisstationen i Trelleborg planeras att rivas med anledning av det giftiga ämnet PFOS i marken. Detta trots att byggnaden tas upp som ”särskilt värdefull” i en tidigare inventering. Här står att läsa:

”Värderingsklassen gäller fd polisstationen samt de två brandsstationsbyggnaderna i komplexet. Byggnadernas fönster eller fönsterplaceringar är i stor utsträckning autentiska precis som garageportsöppningarna och, i den nyare byggnaden, även själva portarna. På två av taken ligger tegel och den nyare byggnadens tak har en för byggnadstypen typisk utformning. På den äldre brandstationen finns en ventilationsskorsten i koppar samt en takryttare som bidrar till det klassiska helhetsintrycket.”

Det är är anmärkningsvärt med anledning av tidigare kulturhistorisk bedömning, samt att brandstationen tillhör en av Trelleborgs äldsta byggnader därtill stadens första brandstation. Samtidigt planerar man även att riva stadens första elverk med tillhörande varmbadhus.

Läs även detaljplan 263

Press

”Trelleborgs äldsta byggnader rivs: ”Hälsa går före”, P4 Malmöhus 231018

”Äventyrsbadet och nya 25:an kan rivas för att ge plats för bostäder”, Trelleborgs Allehanda 230714

keyboard_arrow_up